تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: کاشف کودک درون
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
نام اصلی اش اریک لنارد بِرنِشتاین بود و در سال ۱۹۱۰ در شهر مونترآل کانادا متولد شد. پدر او یک پزشک عمومی و مادرش نویسنده و ویرایشگری حرفه ای بود. در سال ۱۹۳۵ اریک پدرش را به علت بیماری سل از دست داده بود و پس از آن با تشویق مادرش تصمیم گرفت دکتر شود. از این رو راهی دانشگاه مک گیل شد.

چند سال بعد نیز وقتی پزشک عمومی شده بود، تابعیت آمریکا را پذیرفت و برای اینکه از آنها کم نیاورد نامش را هم به "برن" تغییر داد. او توصیه های مادرش را جدی گرفت و وارد رشته روانپزشکی شد. بعد از فارغ التحصیل شدن نیز راهی نداشت جز سربازی به همین دلیل به عنوان روانپزشک ارتش مشغول به کار شد. اما از بدشانسی جنگ جهانی همان روزها شروع شد و او را چند سالی از آمال و آرزوهایش یعنی تحقیق و مطالعه دور نگاه داشت.

با پایان یافتن جنگ، او به سرعت کار تحقیق را از سر گرفت و در همان ابتدا به مکتب فروید علاقه نشان داد منتها از نوع "برنی" اش. چراکه نظریات جدید و انقلابی او در مورد فروید همه را به تعجب و متصبان را به سرزنش او واداشت به گونه ایکه مؤسسه روانکاوی سانفرانسیسکو، از پذیرش وی به عنوان عضو امتناع کرد. این امر باعث شد تا او عزمش را برای به چالش کشانیدن نظریه فروید جزم کند.


شکل گیری TA
او ابتدا چند مقاله آتشین در این زمینه نوشت و پس از آن در سال ۱۹۵۸مقاله مشهور و تأثیرگذار خود را با عنوان "تحلیل رفتار متقابل: روشی بدیع و کارا برای گروه درمانی"، منتشر کرد. این مقاله شروعی بود برای نظریه ای جدید، که کم کم با عنوان "تحلیل رفتار متقابل" (Transactional Analysis) یا به اختصار TA شناخته شد.

اساس نظریه اولیه تحلیل رفتار متقابل بر پایه حالت های شخصیتی ارایه گردید. او برای سهولت و همه فهم شدن این حالتها به ابتکار عمل جالبی دست زد و از نامهای ملموسی چون کودک، والد و بالغ استفاده نمود.
لینک مرجع