تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 6مرداد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
براي رسيدن به آرامش درونی كه امروزه معناي واقعي آن را درك مي‌كنم، به تأیید ديگران و ماديات تكيه مي‌كردم. امروز كه با اصول برنامه‌ی خودیاری، قدرت نگريستن به جهان پيرامون را به من داده است، متوجه شده‌ام كه اگر مسير زندگي را فرض كنم كه فلش جهت راست است، من سال‌ها به سمت چپ مي‌رفتم و ادعا مي‌كردم كه زندگي مي‌كنم و در مسیر درست هستم، در حالي كه تجربه نشان داد که اشتباه مي‌كردم. امروز مي‌دانم كه صلح و آرامش و دوستی در وجود خودم است و براي پرورش آن نياز دارم كه به آن بهاء دهم و با تمام وجودم طالب آن باشم. آيا امروز رفتار ديگران، مثل سابق مرا وادار به واكنش مي‌كند؟ آيا آرامش کنونی‌ام آنقدر ارزشمند است كه آن را از دست ندهم؟ امروز مي‌دانم كه ارزش دارم و خداوند مرا با ارزش و براي انجام كاري خلق كرده است. من سعی دارم آرامش خودم را به هيچ قيمتي از دست ندهم و هيچ‌كس نتواند به اين راحتي و آساني مرا از مسير بهبودي و آرامش خارج كند. خداوندا: تو را سپاسگزارم كه سرچشمه‌ی امنيت معنوي و روحاني را كه سال‌ها در جست‌جويش بودم در وجودم جوشانده‌اي و مرا سيراب مي‌كني.
آرامش فقط در وجود خودمان است!
لینک مرجع