تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 7مرداد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ما براي ادامه دادن به زندگيمان از كمك يكديگر بهره مي‌گيريم. يكي از عواملي كه موجب مي‌شود تا از ديگران كمك بگيريم اطمينان متقابل به همديگر است. این روش در برنامه وفاداري هر يك از ما به اصول برنامه، نقطه عطف و اطمينان است، كه ما را به يكديگر وصل مي‌كند مانند: همدردي، همدلي و همزباني سه اصل عشق در وجود افراد در قالب خدمتگزاري متجلي مي‌شود. آيا به خاطر آشنايي با برنامه و دوستان بهبودي از خداوند تشكر مي‌كنم؟ آيا مي‌دانم كه ارتباط من و دوستان بهبودي يك رابطه‌ی دوجانبه است؟ يعني در مقابل انتظاراتم كه برآورده مي‌شود من هم متقابلاً عشق و انرژيم را به آنها تقديم مي‌كنم؟ بهترين هديه آن است كه بدون چشم‌داشت تقديم شود و در اختيار كساني قرار گيرد كه به آن نياز دارند. آيا براي وفاداري به گروه و اصول برنامه‌ی خودیاری از خداوند تقاضاي كمك مي‌كنم؟ من براي رهايي از وابستگي‌ها و پاك زيستن نياز به خدمتگزاري به تازه واردان دارم و برای این کار نیاز به انگیزه دارم. چه انگیزه‌ای بهتر از کمک به احساس درونم که به یک همدرد کمک کنم؟ ما با هديه دادن گرفته‌هايمان زندگيمان را بيمه مي‌كنيم.
کمک به همدرد کلید موفقیت است!
لینک مرجع