تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 9مرداد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
فرق من به عنوان يك فرد وابسته با افراد عادي جامعه در اين است، كه كارهايي كه من انجام مي‌دهم و آن را توجيه مي‌كنم، آنها انجام نمي‌دهند يا لااقل اشتباه خود را مي‌پذيرند که دوباره آن‌را تکرار نکنند. يك فرد عادي و سالم قبل از انجام هر كاري ابتدا فكر كرده و بعد كارش را با مشورت کردن انجام مي‌دهد. ولي يك فرد وابسته اوّل کارش را انجام مي‌دهد و سپس فكر مي‌كند، كه آيا درست بوده است يا نه، مسلماً چندین اشتباه خواهد داشت و این اشتباهات گاهی باعث نابودی خود و ارزش‌هایش خواهد شد. چون اهل مشورت كردن و كمك گرفتن از ديگران هم نيست. شايد يك فرد عادي هم بعضي از تجربيات ما را تجربه كند، مثلاً: پُكي به سيگار يا حتي مواد مخدر بزند و یا قماری بازی کند، امّا او سريعاً از اشتباهش باز مي‌گردد، ولي ما هرگز قادر به اين كار نيستيم و هر وقت كوچك‌ترين اشتباهي برای جب وابستگی كنيم، دوباره دچار عادت به وابستگي به آن روش اشتباه مي‌شويم. آيا درك كرده‌ام كه اصول برنامه‌ی خودیاری رها كردن انواع وابستگي براي هميشه و به طور كامل مي‌باشد؟ آیا هنوز هم با عاجز بودن در وابستگی و هم‌وابستگی با خودم در گیرم؟
وابستگي با اوّلين اشتباه شروع مي‌شود!
لینک مرجع