تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 11 مرداد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
وقتي امروز به يادم مي‌آيد كه در گذشته براي رهايي از دست وابستگي‌ها غالباً تحت تأثير افكار بيمارگونه‌ام که فکر می‌کردم با شور و اشتياق و اراده‌ی كامل سوگند مي‌خوردم، كه هرگز دوباره به سراغ‌شان نمي‌روم، ولي نمي‌دانم چرا آن همه‌ی شور و حرارت و قسم و قول و عهد نتيجه نمي‌داد. شايد بارها و بارها اين اعمال را انجام داده باشيم، تنها چيزي كه به من رسيد احساس گناه، خجالت و بي‌ارادگي و از بين رفتن اعتمادبه نفس باقي مانده بود. وقتي به پاي عهد و پيمان که گذاشته بودم مي‌رسيدم، با اعتماد و باور كامل از خودم انتظار عمل به آن‌را داشتم، ولي یک چيزي قدرتمند باعث مي‌شد، همه‌ی قول و قرارها را فراموش كنيم. اصول برنامه مي‌گويد براي قطع وابستگي‌ها ما به چيزي علاوه بر بينشي كه سه مكتب پزشكي، روان‌پزشكي و جامعه‌شناسي در اختيارمان مي‌گذارد نياز دارم. آن هم نياز معنوي است، همان ابزاريست كه اصول برنامه‌ی خودیاری به ما پيشنهاد مي‌كند. آيا اعتقاد دارم كه ارتباط و وابستگي به خداوند بهترين جايگزين براي وابستگي‌هاي ويرانگر و بدرد نخور است؟
از تجربيات موفق ديگران سود مي‌بریم!
لینک مرجع