تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 19 مرداد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
با توجه به هشدارهاي دوستانم در برنامه و مسير بهبودي و در تلاش برای رهايي از وابستگي‌ها هستند، مي‌توانم مسيرم را به خوبي طي كنم. آنها توجه مرا به تابلوهایی مانند: تنها نمان، خشمگين نشو، گرسنه نمان، خودت را خسته نكن، با دوستان همدرد ارتباط داشته باش، به يك فرد به عنوان راهنما در گروه اعتماد كن، در جلسات مشاركت كن، در جلسات خدمتگزاري كن، دوست داشته باش، خودت را با ديگران مقايسه نكن، دست از جنگ بردار، خودت را به عنوان يك بيمار بپذيرد و دوست داشته باش و ببخش، در حاشيه برنامه زندگي نكن، اصول خودیاری قدم‌ها را كار كن و دست همدردانت را بگير و ... امروز به دانش برنامه و علم آن مقداری آگاهي يافته‌ام و از اين بابت خداوند را سپاسگزارم. امروز از اين كه اطرافم را دوستان رها شده از وابستگي پُر كرده‌اند، از خداوند متشكرم. خداوندا: تو را شكر مي‌گويم كه به من ياد داده‌اي چگونه خودم را از گزند وسوسه و مشكلات محافظت و رفع كنم و به ديگران خدمت كنم و از اینکه گوش‌هایم را باز کرده و قدرت خوب شنيدن و به موقع و به‌جا حرف زدن را به من عطا فرموده‌اي. از اینکه چشمانم را باز کرده‌ای از تو ممنونم.
به علايم هشدار توجه كن!
لینک مرجع