تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 22مرداد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
پيروزي امروز من در مصاف با عادت‌ها، رهايي از وابستگي و هم‌وابستگی‌ها و بودن در كنار حمايت خداوند و دوستان برنامه و به كارگيري تجربيات حاصل از شكست‌‌ها و محروميت‌هاي گذشته در اثر بیماری من است. برنامه مي‌گويد از ناكامي‌هاي خود و ديگران چراغي بساز تا مسير آينده‌ات را روشن كند. امروز آماده هستم تا تجربه‌هاي جديدي بياموزم. به اصول برنامه‌ی خودیاری احترام مي‌گذارم و مي‌دانم اين اصول مرا به راه سعادت و بهبودی هدايت مي‌كند. آيا مي‌دانم با شركت در جلسات به گنجينه‌اي از تجربيات با ارزش دسترسي پيدا مي‌كنم كه با هيچ معيار مادي آن را نمي‌توان سنجيد؟ (به شرط آن كه حرف‌‌هاي دوستان را با كمال دقت گوش دهم.) امروز شهامت دیدن خود واقعیم را دارم، كه اگر در مسير بهبودي لغزش كردم آن را پايان همه چيز ندانم و دوباره در جريان بهبودي قرار گيرم. آیا نشنیده‌ام که اگر صدبار توبه شکستی باز آی؟ مسیر زندگی و بهبودی آکنده از دست‌انداز و موانع مختلف است، فقط اگر بدانی که راهنمای ما در این مسئله خداوند مهربان است، بهتر و راحت‌تر از قبل اراده و زندگی خود را به خالق مهربان واگذار خواهیم کرد. من تنها نیستم.
تجربيات با ارزش، گرانبهاتر از تمام گنجهاست!
لینک مرجع