تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 27 مرداد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بیشتر عملكردهاي اصول برنامه‌ی خودیاری روي تغييرات و رُشد بنا شده است. در زندگي گذشته تغييرات ما روي عادت و وابستگي‌ و هم‌وابستگی‌هاي مختلف بنا شده بود. مثلاً: از وابستگي به مصرف سيگار به طرف وابستگي الكل يا حشيش و يا قرص و يا مواد مخدر كشيده مي‌شدم. امروز تغييرات و رُشد کردن، من را از جنگ و درگيري به سمت آرامش، از نااميدي به سمت اميدواری و از حسادت به سمت پذيرش و از بي‌ايماني به سمت ايمان هدايت كرده است. امروز رُشد، ما را با احساس مسئوليت، احساس با ارزش بودن، احساس لذت بخش دوست‌داشتنی بودن و مورد قبول واقع شدن، آشنا كرده است. آيا امروز قدرت يافته‌ام تا با رضايت و شکر گزاری به‌خاطر داشته‌هایم در برنامه زندگي كنم؟ آيا به قدرتي برتر از خودم اعتقاد دارم؟ آيا اصول برنامه‌ی خودیاری مرا به سمت تغييرات مثبت و رُشد پیدا کردن در زندگي جدیدم هدايت مي‌كند؟ خداوندا: تو را به خاطر تغييرات و رُشدم که در این مقطع از زمان و موقعیت پیدا کرده‌ام سپاسگزارم. آیا به‌خاطر دارم که من همیشه با تغییر کردن و رُشد پیدا کردن می‌جنگیدم و این مقاومت همیشه من را وادار به شکست می‌کرد؟
رُشد و تغييرات به آرامي اتفاق مي‌افتد!
لینک مرجع