تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 31مرداد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
همه‌ي ما انسان‌ها بدون توجه به رنگ پوست و نژاد و فرهنگ و موقعیت مالی و اجتماعی، بندگان خداوند هستيم. كه مي‌توانيم در مسير زندگي همديگر را درك و ياري كنيم و اجازه بدهيم ديگران مشكلات‌شان را خودشان حل كنند. ما هم آماده باشيم تا در موقع كمك خواستن از ما هركاري كه از دستمان برمي‌آيد انجام دهيم. امروز مي‌دانم كه راه‌ها و شيوه‌هاي متفاوتي براي ارتباطات بشري وجود دارد و تمام انسان‌ها به نوعي با تمايلات خودشان با هم ارتباط دارند. امروز اصول برنامه‌ی خودیاری مبتني براحترام گذاردن به اين شيوه‌ها و اعتقادات است. هر چند آن‌ها اشتباه و یا برخلاف میلم باشند. آيا هنوز هم با نفي كردن اعتقادات ديگران سعي دراثبات ادعاي خودم دارم، كه تنها راه موفقيت راهي است كه من طي كرده‌ام؟ آيا هنوز هم با نفي كردن افکار و اعتقادات ديگران سعي در اثبات ادعاي خودم دارم، كه تنها راه موفقيت راه من است؟ آيا هنوز هم به هر عنوان مي‌خواهم ديگران را تغيير دهم و اسير افكار و عقاید خودم كنم؟ امروز مي‌دانم كه قدرت بشر توانايي تغيير دادن كسي و موقعيت و شرايطي را ندارد. فقط خداوند مي‌تواند در تغيير دادن آنها و خودم مرا ياري كند.
هر كسي را بهر كاري ساخته‌اند!
لینک مرجع