تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 15قدم دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
-نيروي برتر چطور سلامت عقل را به ما باز مي گرداند؟
اینکه شخص با ایمان به خداوند و نیروی برتر قدرت تشخیص درست از نادرست را به دست می آورد وبا شناخت بهتر خود می داند که کدام گزینه را باید انتخاب کند.
نیروی برتر با نشان دادن راه درست و ایجاد انگیزه برای رسیدن به هدف و دادن انرژی لازم به انسان کمک می کند.
سلامت عقل نداشتن اين است كه من ديوانه ام بلكه اين بوده كه منهميشه كار امروزرا به فردا مي انداختم ولي ازاين به بعد مي خواهم هر كاري را همان موقع انجام بدهم.اكنون رمز موفقيت ما است .سلامت عقل من توسط مشورن كردن در هر كاري با اهل فنش وعمل به نتيجه ان مشورت باز مي گردد.امروز من به اين باور رسيده ام كه در تمام كارهايم نياز به مشورت دارم چون ديگر عقل كل نيستم.نغيير رفتار ما نشانه رشد ماست ورفتار ما نشانه بهبودي ماست.من در برنامه سعي كردم شب ها زود بخوابم ليست اولويت تهيه كنم اشفتگي هايم را برطرف كنم وقبل از انجام هر كاري مشورت كنم واين ها علامت اين است كه از طريق نيروي برتر سلامت عقل دارد به من باز مي گردد.
با کمک گرفتن- مشورت کردن - غرور را زیر پا گذاشتن - اعتماد به نیروی برتر - دوری از خودبزرگ بینی
با درک این موضوع که به تنهایی و با خودمحوری نمیتوانم از پس مسایلم بربیام و انها را حل کنم
بایستی با توکل و اعتماد بر نیروی برتر و مشورت کردن با اهلش و دوستان بهبودی و با مشارکت کردن بر مسایلم فایق شوم
لینک مرجع