تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال7قدم سوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
-اگر زندگي مان را خوب كارگرداني كنيم مي توانيم خوشبخت بشويم؟
من فقط می توانم دعا کنم که نقش خودم را دراین زندگی خوب و درست بازی کنم مطمئنا کارگردان واقعی خداوند است که بر همه زندگی من مسلط است من اگر بتوانم راه درست را تشخیص بدهم می توانم خوشبخت شوم .
تنها کارگردان بودن مهم نیست - هم باید بازیگر خوبی بود- هم نویسنده خوبی و در تمامه مراحل از خدا یاری بخواهیم و بدانیم او هیچگاه مارا تنها نمیگذارد در تمام مراحل کنار ماست و نظاره گر بر نیت و عمل ما
خوشبختی همیشه در کنار ماست در دستهای خدا ک ب سمت ما دراز شده فقط گاهی ما از کنارش ب سرعت رد میشیم و ان را نمیبینیم باید با چشمانی باز و ریز بین کارگردانی و مدیریت زندگی را بر عهده بگیریم
لینک مرجع