تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 9قدم سوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
-ما چگونه بايد زندگي مان را به خداوند بسپاريم؟
وقتی که دعا می کنیم خداوند پیام های خود را سر راه ما قرار می دهم و ما می توانیم براساس آن سهم خود را در زندگی مشخص کنیم . وقتی که من سهم خود را بشناسم و با دقت تمام آن را انجام دهم نتیجه را به خودش واگذار می کنم و می گویم خداوندا من سعی کردم سهم خودم را خوب انجام دهم نتیجه را تو هرجور که تشخیص دهی من آن را با تمام وجود می پذیرم و هیچگونه اعتراضی ندارم . مثلا در مورد پرخوری وقتی که من برنامه غذایی منظم و تائید شده ای داشته باشم و بر اساس آن خوردنم را کنترل کنم . از خداوند کمک می خواهم که را در اجرای این برنامه یاری کند و به دنبال نتیجه نیستم .
در هر کار یاری از حق طلب
دعا در هر کار و کمک خواستن از نیروی برتر کائنات و زندگی خود را ب او سپردن و تکیه کردن بر خدا
وقتی برای هر قدم ک بر میداریم زندگیمان را بخدا میسپاریم و از او کمک میخواهیم او هم نشانه های خود را در مسیر پیش روی ما قرار میدهد گاه این نشانه ها را درک میکنیم و گاهی متاسفانه از کنارشان رد میشویم
لینک مرجع