تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 11مهر
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
امروز براي رسيدن به پاسخ‌ها، از راه ارتباط بر اساس احترام متقابل و عشق ورزیدن به همنوع وارد محوطه‌ی عشق مي‌شوم. با اینحال مجبور نيستم هر كسي را دوست داشته باشم، ولي مي‌توانم به عقاید و ارزش‌هايش احترام بگذارم و با اينكار به نقاط اشتراك‌مان كه باورهاي‌مان از انسان و انسانيت و قدرت عشق نشأت گرفته، ارزش بگذاريم. بسياري از ويژگي‌ها و فضیلت‌هاي خودمان آگاهي داريم، ولي از به كارگيري آن به خاطر داشتن ترس و غرور و انکار عاجز هستيم. ما مي‌توانيم با عشق ورزيدن به همنوعمان به خودمان نیز عشق بدهيم. امروز اصول برنامه‌ی خودیاری روي شخصيت هر فردي از طرف خودش اهمیت داده و ارزش مي‌گذارد. همه‌ی ما نزد خداوند عزيز و دوست داشتني هستيم و همين ارزش ما در روابط اجتماعي بين ما مي‌باشد. امروز خدمتگزاري و رساندن پيام رهايي و آزادي به افراد در بند و اسير در دام عادت و وابستگي و هم‌وابستگی همان ارزش گذاردن به همنوعان و خود مي‌باشد. من برای خودم دعا می‌کنم و از خداوند برای خودم تقاضای کمک می‌کنم. آیا باز هم می‌‌گویم مرا دعا کنید، یا التماس دعا.. خود و ديگران را دوست داشته باش!
لینک مرجع