تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 14 مهر
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
فقط براي امروز براي كسب موفقيت دركارهايم از اصول برنامه‌ی خودیاری سود خواهم برد. سعي مي‌كنم از تمام توانايي‌هايم که در اثر کارکرد قدمها و اجرای این اصول به خوبي استفاده كنم. امروز از خداوند به خاطر قدرت تشخيص تمام چيزهايي كه دارم سپاسگزارم. امروز تا وقتي كه از خداوند درخواست كمك مي‌كنم، قدرت من نامحدود است و اين قدرت مي‌تواند موجبات رهايي و نجات من از مشكلات و حل مسائل شود. امروز به مسائل و مشكلات حساسيت كمتري نشان مي‌دهم و انرژي مثبتی كه حاصل ارتباط با خداوند و پیشبرد خدمتگزاري در من مي‌باشد، را صرف وجود خود و ديگران مي‌كنم. امروز امكانات شگفت‌انگيزي كه در برنامه به من داده شده است، باعث شده تا خود و پيرامون خود را بهتر از قبل شناسايي كنم. آيا هنوز هم فكر مي‌كنم همه چيز در دنيا عليه من است؟ قدرت امروز ما از قدرت بی‌کران و بي‌اندازه و خارج از حد و تصور خداوند گرفته شده است. آیا می‌دانم انسان هستم و به خاطر خلقت معنویم باید دستم در دستان خداوند باشد تا بتوانم زندگی کنم؟ من سال‌ها عمله‌ی ابلیس بودم، مگه چه به دست آوردم؟ قدرت خداوند، قدرت زندگي ما است!
لینک مرجع