تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 17مهر
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
امروز ممكن است قادر به انجام آنچه از من مي‌خواهند نباشم و یا انتظاری که از من دارند برآورد نشود. به من گفتند در چنین حالت سخت نگیر، اين يك امر طبيعي است، زيرا هيچ كس قادر نيست همه آنچه را كه اصول برنامه می‌گوید و مي‌خواهد به ما داده شود. اگر ما دست از اصرار و پافشاري در برآوردن نيازهاي‌مان برداريم، به مرور آن اتفاق قشنگ واقع خواهد شد. در خواهيم يافت كه بهبودي و صلح و آشتي و آرامش در دستان‌مان قرار دارد. امروز اصول برنامه‌ی خودیاری و نيروي برتر قدرت مرا در حالت‌هاي بیماری و بحراني و وضعيت‌هاي نااميد كننده ياري مي‌كند. بمرور ياد مي‌گيرم كه بايد از اين قدرت براي تغيير دادن روش و رفتار نا متعادل خود سود ببرم. امروز اكثر ما در برنامه منبعي غير قابل تصور از عشق و انرژي را يافته‌ايم، كه تمام نشدني است و هر چقدر ما جنبه داشته باشيم و برای ایجاد تمايل برای رُشد پیدا کردن و تغيير دادن خودمان نشان دهيم، مطمئناً ما را ياري مي‌دهد. نيازهاي‌مان را مهم و خودمان را در خور و لايق عشق خداوند بدانيم و به احساسات خودمان احترام بگذاریم! توقع زياد از خودت نداشته باش!
لینک مرجع