تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 18مهر
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
درخواست عشق و دوست داشتن و دوست داشته شدن از يك فرد هم‌وابسته مثل درخواست صحبت از يك فرد لال و بی‌احساس است. يك فرد هم‌وابسته اسير تمايلات بيمارگونه‌ی خود برای اسارت کردن و اسارت شدن مي‌باشد. از اين رو قادر نيست عشق و دوست داشتن را به كسي هديه دهد. امّا نوعی از روابط را نشان می‌دهد که همه او را عاشق و دوستدار می‌دانند. ما گاهي نياز داريم در مواقع بحراني و خطرناك مورد حمايت واقع شويم و يا در حالت بيماري و استرس و مشكلات ما را دلداري دهند و حمايت كنند. يك فرد هم‌وابسته ممكن است اين كمك‌ها را به نوعي سليقه‌اي انجام دهد. مثلاً: با انتقال ترس و بدبيني و منفي‌نگري و توقعات بيماري خودش. عشق و دوست داشتن از راه‌هاي مختلفي ابراز مي‌شود. كساني كه هم‌وابستگي دارند قادر نيستند اين احساسات را به شكلي كه ما دوست داريم بيان كنند. اكثر ما به دليل كمبود عشق و دوست داشتن به طرف وابستگي‌ و هم‌وابستگی‌ها كشيده شده‌ايم. اكنون با حمايت و تشويق يكديگر ياد مي‌گيريم كه قدرت عشق و دوست داشتن را به هم هديه كنيم. ما امروز به جاي درك شدن درك مي‌كنيم و به جاي فهميده شدن مي‌فهميم. جمله‌ی دوستت دارم را فراموش نكن!
لینک مرجع