تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 20 مهر
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
امروز اعتقاد دارم كه زندگي امروزم بر پايه‌اي از اعمال كوچك ولي هدف‌دار و ريسك‌هاي كوچك و جزئي که برگرفته از تلاش‌های روزانه‌ی من براي بهتر زندگي كردن مي‌باشد. امروز كارهاي كوچك و قابل اجرا مثل قدم‌هاي كوتاه ولی موفق برداشتن در طي امروز مي‌توانند، خيلي بهتر از ريسك‌ها و تلاش‌هاي بدون هدف و یا اهداف بزرگ و غیرقابل اجرا، مانند زندگي گذشته‌ام می‌توانند خیلی مؤثر باشند. آگاهي امروزه من ازاصول برنامه‌ی خودیاری مرا آرامتر از قبل مي‌كند. با اين اصول اگر به يك مشكل تازه برخورد مي‌كنم، سعي مي‌نمایم كه مشورت با راهنما و دوستان بهبودي سرنخ را در هر كجا كه قرار دارد، را پيدا كنم و براي حل آن كوشش نمایم. آيا امروز سعي مي‌كنم از تجربه‌ی ساير دوستان در برنامه استفاده كنم؟ امروز مي‌دانم كه مشكلات براي رفع کردن و مسائل برای حل شدن درست شده‌اند. ولي بعضي از مشکلات و رفع آن‌ها، تنها به دست خداوند قابل درست شدن هستند. امروز در زندگيم يك سري وقايع دردناك اتفاق مي‌افتد كه در وقت خودش براي بقاي خودم آن را رفع و مسائل را حل خواهم كرد. طولاني‌ترين سفر با قدم اوّل شروع مي‌شود!
لینک مرجع