تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 21مهر
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
فقط برای امروز اصول خودیاری برنامه از من مي‌خواهد كه براي حمايت از خودم به سوي شخصي ديگر از گروه دست كمك دراز كنم. از اين شخص فقط راجع به تجربه خودش راجع به مشکلم كمك بخواهم و در ابتدا باید بدانم كه او مشاور خانواده يا حلال مسائل و دافع مشكلات يا مرجعي براي نصيحت كردن من نيست. امروز راهنما براي من يك دوست همدرد و كسي است كه مرا در فكر كردن درست كمك مي‌كند. وي مجبور نيست ساعت‌ها به درد دل من گوش دهد. گاهي يك ايده و ابزار جديد كه خودم حق انتخاب دارم را پيشنهاد مي‌دهد. امروز راهنمايم وقتي مرا در آغوش گرفته و به من انرژي انتقال مي‌دهد، چشم‌انداز دوست‌داشتني از آينده‌اي توأم با صلح و آشتي و عشق و دوست‌داشتنی بودن را به من نشان مي‌دهد. امروز من عهده‌ دارم كه مشكل خودم را به كمك خداوندي كه به آن معتقدم رفع كنم. از آنجايي كه خداوند غالباً از طريق انسان‌هاي ديگر پيامش را به من مي‌رساند، وقتي به سخنان راهنمايم گوش فرا مي‌دهم در واقع خودم را در معرض دريافت کلمات و پیام و كمك از خداوند قرار مي‌دهم. خوب شنيدن هنر است!
لینک مرجع