تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 24مهر
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
مي‌گويند سعادتمندترين افراد كساني هستند، كه پس از كاوش و جستجو دريافته‌اند، كه چگونه زندگي كنند و برای خود و دیگران سودمند باشند. در تجربيات گروهي ما توجه به نيرو و اميد همان چيزهايي هستند، كه به آن نياز داشتيم. اكنون با انتقال پيام به ديگران آن را تقويت مي‌كنیم. آيا هنوز هم مشغول تلف كردن انرژي زيادي به كساني هستم كه نمي‌خواهند تغيير و رُشد پيدا كنند؟ امروز مشاركت با ديگران برايم ارزشمند است، امروز به خاطر تجربياتي كه در مورد بيماريم پيدا كرده‌ام. بسيار با آرامش و شاد هستم. امروز ديگران را به خاطر شناختن بيماريم درك كرده و با آنها همدلي و همدردي مي‌كنم. امروز از سخت‌ترين ساعات زندگي گذشته‌ام تجربياتي به موفق و شیرینی دست آورده‌ام، كه باعث شده است. تا به خودم توجه بیشتری كنم و از خودم مراقبت بیشتری نمايم. من زاده‌ی ترس و برده‌ی عادتها هستم و در هر غفلتی که پیش می‌آید، در ابتدا می‌ترسم و سپس برای آرام کردن خودم به سمت وابستگی و هم‌وابستگی‌ها می‌روم. با این درست شود که در همان ابتدا از خداوند تقاضای کمک کنم. بزرگ‌ترين هديه به خود، توجه به خود است!
لینک مرجع