تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 11قدم سوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
-مفهوم دعاي قدم سوم از نظر شما چيست؟
پروردگارا خود را تقدیم تو می دارم. ( تسلیم بودن در برابر او )
با من کنم و از من ساز آنچه خود اراده کنی . (راضی به رضای او بودن ، پذیرفتن آنچه که پیش می آید .)
از اسارت نفس رهایم کن ( دعا برای بهبودی از همه نواقص و دردها )
تا انجام اراده ات را بهتر توانم .( من آماده هستم که مطیع برنامه های تو باشم )
مشکلاتم را بگیر ( بهبودی خودرا از خداوند طلب کردن و اینکه من به تنهایی قادر به درمان خود نیستم . )
تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که با قدرت تو ، عشق تو و راه تو یاریشان خواهم کرد . ( ایمان داشتن به قدرت و عشق خداوند نسبت به خود و اینکه من می خواهم واسطه تو باشم شاهد من بهبودی من است که از تو می خواهم تا بتوانم به کسانی که همدرد من هستند کمک کنم . )
باشد که همیشه بر اراده ات گردن نهم . ( من می خواهم پایدار و پویا باشم و این راه همیشگی من باشد. )
تسلیم شدن در برابر خداوند و رها شدن از وسوسه های نفسانی و انجام دادن اعمالی که ک باعث خشنودی خدا و خلق خداست و خود را ب خدا سپردن و در زندگی و مشکلاتش از او یاری جستن و رسیدن به آرامش و کمک ب دیگران
لینک مرجع