تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 27مهر
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
همه‌ی ما گاهي مواقع كارهاي خوب و شرافتمندانه هم انجام داده‌ايم. وقتي با صداقت به ماوراي اين اعمال نگاه مي‌كنيم، متوجه می‌شویم که همه‌ی اين كارها به صورت معامله کردن و يا انجام وظيفه و يا به‌صورت ناخواسته بوده است. اگر به كسي كمك مي‌كرديم مي‌خواستيم در مواقعي به ما هم همين كمك‌ها برسد و يا به صورت اتفاقي در جرياني قرار مي‌گرفتيم كه خواسته يا ناخواسته مجبور به كمك به كسي مي‌شديم. در هر صورت مشغول معامله كردن با خداوند و اطرافيان خود بوديم. امروز مي‌دانم كه من با رفتار منفعلانه‌ی بيمارگونه‌ام در گذشته گاهي به ديگران صدمه هم زده‌ام و آنها را رنجانده‌ام. امروز مي‌دانم كه اعمال گذشته‌ی من چراغ راه امروزم در مسير بهبودي جهت پیدا کردن راهکار و انجام تکالیف و اجرای اصول خودیاری است. دوست داشتن و عشق ورزيدن به خود و همنوع جهت جبران خسارت با خود و مردم در اجتماع است. امروز به گونه‌اي فكر مي‌كنم كه احساس شيرين همبستگي را به جای وابستگی و دلبستگی را به جای هم‌وابستگی جایگزین نمایم و دیگر به خودم و اجتماع اطرافم خسارتی وارد نکنم و آگاهی داشته باشم که اشتباه نکنم. با فروتني خود را بپذير!
لینک مرجع