تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال12قدم سوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
-ليست شكر گزاري خود را بنويسيد؟
خدا را شکر می کنم که امروز زندگی به من عطا کرده که بهتر از دیروز است .
خدا را شکر می کنم به خاطر همه آگاهیهایی که امروز کسب کردم.
خدا را شکر می کنم به خاطر راهنمایانی که سر راه من قرار داده چه آنهایی که می شناسم و چه آنهایی که نمی شناسم .
خدا را شکر می کنم به خاطر همه نعمت هایی که امروز به من داده است چه آنهایی که خوردم آنهایی که پوشیدم و آنهایی که استفاده کردم
خدا را شکر می کنم به خاطر همه محبت هایی که امروز در حق من داشته چه آنهایی که دیدم و چه آنهایی که قدرت دیدنش را نداشتم .
خدا را شکر می کنم به خاطر این که به من این فرصت را داد که با او صحبت کنم .
خدا را شکر می کنم به خاطر سلامتی خود و خانواده ودوستانم
خدا را شکر می کنم به خاطر این که به من این توانایی را داد که بتوانم کارهای امروزم را انجام دهم .
خدا را شکر می کنم که به من این توانایی را داد که بتوانم نقص هایم را بهتر بشناسم.
خدا را شکر می کنم که به من کمک کرد که خودم را بهتر بشناسم .
خدا را شکر می کنم که به من کمک کرد تا بتوانم به نقص پرخوریم آگاه شوم .
خدا را شکر می کنم که مرا در مسیر بهبودی قرار داده است و این توانایی داد که بتوانم در این مسیر گام بردارم .
خدا را شکر می کنم به خاطر این که به من کمک کرد تا بتوانم برنامه غذایی را آنطور که لازم بوده اجرا کنم.
خدا را شکر می کنم به خاطر دوستان مهربانی که سر راه من قرار داده
خدا را شکر می کنم به خاطر طبیعت زیبایی که جلو چشمان من قرارداده که از آن لذت ببرم
خدارا شکر می کنم بخاطر آفریدن آب این نعمت گرانقدر که با دیدن آن آرامش پیدا می کنیم.
خدا را شکر می کنم که بچه های خوبی به من داده است و از آنها حمایت می کند
خدا را شکر می کنم به خاطر تمام حمایت هایی که در طول زندگی از من کرده است. حتی آن زمانی هایی که من از او غافل بوده ام .
خدا را شکر می کنم به خاطر بهبودیم .
خدا را شکر می کنم به خاطر همه خوبیهاش . همه محبت هاش . همه نعمتهاش .
شکر گذارم خداوند بخاطر وجود خودش همه نعماتش بالاخص سلامتی
شکر برای خانواده
شکر برای عشق
شکر برای قرار گرفتن در مسیر بهبودی
شکر برای امروزی ک پاکم
شکر برای اراده ای ک بمن داد
شکر برای ارامشی ک دارم
شکر برای خوبیهای ک بمن عطا کرد
شکر برای چیزهایی ک خاستم و صلاح ندید ک بدهد
شکر شکر و شکر ....
لینک مرجع