تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 13 قدم سوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
-برداشت تون از قدم سوم بنويسيد؟
مفهوم قدم سوم کاملا در دعای قدم سوم گنجانده شده .
از خدای مهربان می خوام که بهم کمک کنه که بتونم دعای قدم سوم را با اطمینان و اعتماد و اعتقاد کامل بپذیرم و واقعا راضی به رضای او باشم . هر چه را که او برام رقم می زنه بپذیرم و راضی باشم .
تسلیم در برابر خداوندو از او یاری جستن در تمام کارها و کمک کردن ب دیگران و دوری از وسوسه و هوای نفس
لینک مرجع