تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: بیست و پنجمین سالگرد انجمن معتادان گمنام ناحیه 3 ایران
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
همايش پاک زيستن
گروه‌های معتادان گمنام استان ‌های تهران و سمنان
زمان: 10 مهرماه 1394 ساعت 15
مکان: سالن 12 هزار نفری استاديوم آزادی تهران
[تصویر: je7fgdrxzsfb4rtd1x2w.jpg]
لینک مرجع