تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 11ابان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
قسمت دردناك زندگي گذشته‌ی ما اين بود كه امید خود را برای ادامه‌ی زندگي از دست داده و مجبور بوديم بدون انگيزه با مشكلات و این سرنوشت و زندگی ناخواسته که برخلاف میلمان بود جنگ كنيم. امروز مي‌دانم كه مشكلات جزئي از زندگي هر روزه‌ام است. مشكلات خود به تنهايي باعث رُشد و تغييرات ما جهت حركت به سمت مسير زندگي جدیدمان مي‌باشد. امروز با اعتماد به خداوند و بقاور به عملكرد درست، بدون قيد و شرط تسليم اراده‌ی خداوند مي‌شوم. مي‌دانم كه تنها خداوند است، كه خير و صلاح مرا مي‌خواهد، اوست که مرا مورد حمايت و لطف خود قرار مي‌دهد! زندگي هر روزه‌ام نشان از اراده‌ی خداوند و تسليم من به خواس

ت و اراده و قدرت او مي‌باشد. آيا هنوز هم در پي دلايلي هستم كه چرا بايد به خداوند باور و اعتقاد داشته باشم؟ برای امروز معتقد هستم، كه بيماري من به اندازه‌ی كافي قدرت و توانايي دارد که برخلاف اصول برنامه افکار و رفتارم را تغییر جهت دهم، تا دوباره مرا درگرداب انزوا و تنهايي و بي‌اعتقادي بياندازد. باور به یاری و لطف خداوند با پذيرش و اطمينان كسب مي‌شود!
ايمان را از درون به جوشش درآورید!
لینک مرجع