تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 13ابان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
خيلي از ما به خاطر بيماريمان كه ما را مجبور به مخالفت و رد كردن واقعیت و حقايق مي‌كند، قادر نيستيم ترس‌هايم را كنار بگذاريم. براي اين كار حاضر هستيم صدها دروغ و دليل و بهانه بياوريم كه ما کارمان درست است و راست مي‌گوييم. هر اتفاقي را دليل و مدرك مي‌كرديم كه حق با ما است، به یاد حرف: ديدي راست مي‌گفتم! اكنون در ارتباط با اراده‌ی پوشالی من و اراده‌ی خداوند كدام قوی‌تر و درست‌تر است؟ اراده و قدرت بشری ما را دچار شك و ترديد مي‌كند. آيا هنوز هم در رابطه‌ی عاشقانه و حضور خداوند مهربان در زندگيمان بي‌ملاحظه رفتار مي‌كنيم؟ امروز مي‌دانم كه فلسفه‌ی وجودي و حضوری خداوند در پس هر ماجرا و اتفاقي که در طی روز واقع می‌شود، غيرقابل انكار است. امروز دريافته‌م كه به غير از تغيير در روش و تفكرات بيمارگونه نياز به رُشد یافتن معنوي تنها از طريق تسليم شدن به اراده‌ی خداوند است، كه مي‌تواند مرا در رسيدن به مقصد درست و آرامش بخش كمك و ياري كند! اصول خودیاری معتقد است که بیماری من بیماری بی‌خدایی می‌باشد و خلأ معنوی است.
در راه عشق، خداوند جلودار و من در پي او!
لینک مرجع