تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 16 ابان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
دنبال راهكارها و ابزارهایي مي‌گشتم تا توانايي رها كردن گذشته‌ی دردناک و آينده‌ی ترسناک را پيدا كنم. تا لااقل در امروز نفس راحتی بكشم. طبق عادت هميشگي كه نياز به يك ابزار فوري مثل چايي و قهوه فوري مرا قادر به انجام اينكارها كند. ولي پس از آمدن به برنامه پي بردم كه براي اينكار نياز به آموزش و تمرين دارم. ابتدا چند مانع وجود داشت. اوّل تخریب ذهنی وابستگي به مواد مخدر و نیکوتین و الکل، دوّم نياز به تغيير و رُشد پیدا كردن كه مرا مي‌ترساند، سوم باور نمي‌كردم اين كارها صورت بگيرد و من نجات پیدا کنم، چهارم نااميدي و نداشتن اعتمادبه نفس، پنجم داشتن بيماري هم‌وابستگي به خيلي کسان ديگر. شعار امروز و فقط براي امروز راهكار خوبي بود، كه به من پيشنهاد شد. این شعار در بین دوستان برنامه‌ای تکرار می‌شود. گذشته به تاريخ پيوست و آينده دست خدا است. تنها حال و زندگی در لحظه متعلق به من است. زندگي كردن در حال برای من که ذهنم در کهکشان‌ها دور می‌زند نياز به شهامت و تغییرات و رُشد پیدا کردن دارد، كه با اميد به خداوند و پذيرش شرايط كسب مي‌شود!
امروز و لحظه زندگی ما است!
لینک مرجع