تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 19 ابان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
امروز با محكم‌تر‌ كردن پيوند ارتباطم با خداوند مهربان، مي‌توانم به او نزديك‌تر شوم. دسترسي به اين خواسته و نیازم فقط تسليم در مقابل اراده و خواست او و قدرت اجرایش از طرف خودم است. امروز ياد مي‌گيرم كه چگونه از قدرت بي‌حد خداوند در جهت كمك رساندن به خود و همدردان استفاده كنم. اگر فكر كنم كه من نمي‌توام پيشرفت و تغيير كنم، در حقيقت به قدرت خداوند شك كرده و نااميد شده‌ام. ميل به تغيير و رُشد یافتن و بهبودي از نزديكي بيشتر با خداوند دادار ميسر مي‌شود. آيا امروز زندگي و اراده‌ام را به خداوند سپرده‌ام يا هنوز انتظار دارم ديگران مشكلم را حل كنند؟ تا زماني كه فكر می‌كنم مشكلم به دست ديگران حل مي‌شود. دريچه‌هاي ذهن و قلب خودم را در مورد ارتباط من و خداوند را بسته‌ام. من دوست‌داشتنی و ارزشمندم، به همین دلیل باید به دنبال راهی باشم که این دوستی و ارزشمندی را به اثباط برسانم و مانند انسان زندگی کنم و در این راستا فقط خودم را دوست داشته باشم و به دیگران آزار نرسانم، همان‌طور که من مورد لطف خداوند هستم، مسلماً آنها هم مورد لطف و توجه خداوند مهربان هستند. من به خاطر ارزش‌هايم كه خداوند به من هديه داده است، ارزشمند هستم!
وابستگي، بيماري كمبود ايمان است!
لینک مرجع