تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 23ابان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
امروز قادر هستم كه به شكست‌ها و پيروزي‌هايم همانگونه كه اتفاق افتاده بودند نگاه كنم، بدون آن كه از آن اتفاق قصدي براي بهانه و توجيه برای تنبیه و مجازات خودم از طرف خداوند بدانم. تا وقتي كه روزم را با دعا و پذيرش اتفاقات از طرف خداوند آغاز مي‌كنم، به طور قطع آرامش و اعتمادبه نفس بيشتري خواهم داشت و ترس و نگراني كمتری به سراغم خواهند آمد. ادامه‌ی بهبودي با اين شرايط بسيار ساده و آسان و لذت‌بخش خواهد بود. مسلماً كساني كه از طريق خداوند شهامت و قدرت مي‌گيرند، رفتار انساني، بدون كينه و حسادت با ديگران را دارند. آيا چشمانم را روي وقايع گشوده و معجزات خداوند را درك مي‌كنم؟ امروز شهامت بيشتر دوست داشتن را تجربه خواهم كرد و از طريق دعا و مراقبه ارتباط نزديك با خداوند را تقاضا خواهم نمود. امروز با اراده و قدرت خداوند به زندگيم سروسامان خواهم داد، تا از آشفتگی خارج شود، به دوست و یار دیرینم همسر عزیزم خواهم گفت که دوستش دارم، امروز بدون شرمندگی و خجالت و هراس به ديگران اجازه خواهم داد كه مرا دوست داشته باشند.
ديگران را بدون چشمداشت دوست دارم!
لینک مرجع