تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 24ابان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
وقتي كه با وضعيتي روبه‌ رو مي‌شوم كه برخلاف ميل و اراده‌ی شخصی من است، بشدت می‌ترسم و ترسم را با واکنش عصبانیت و خشم بدون کنترل، به دیگران نشان می‌دهم. در همان موقع مي‌دانم كه زنگ خطر نواخته شده است و من در خطر قرار دارم. البته طبق معمول خطري كه از جانب خودم واقع خواهد شد. در زندگي گذشته‌ام اين چنين شرايطي مرا به شدت به هم ريخته و مجبورم مي‌كرد، تا واكنشي نامناسب و اعمال ناسالم نشان دهم، كه عمدتاً از روي ترس و اجبار بیماریم بود و باعث مي‌شد به خودم و ديگران به شدت صدمه بزنم. امروز مي‌دانم كه در پس هر اتفاقي خواست خداوند متجلي مي‌باشد. در چنين احوالي مي‌دانم كه خداوند خير و صلاح من را مي‌خواهد و با این احساس تحمل هر مشكلي برایم آسان مي‌شود. این حق انتخاب زیبا را با تصمیم‌گیری مناسب که من را نجات دهد نشان می‌دهم. آيا من به خاطر حق انتخابي كه خداوند به من هديه داده است، او را سپاس مي‌گويم؟ امروز همه چيز و همه كس در جهت خوب به سمت او در حركت هستيم. هيچ اتفاق بدي به آن صورت كه تصور مي‌كنم وجود ندارد!
حقيقت عشق به خداوند، ايمان به اوست!
لینک مرجع