تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 25ابان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
گاهی مي‌گويند: از كجا آمده‌اي؟ تو كي هستي؟ با كي آمده‌اي؟ این سؤالات مهم نيستند، بلكه مهم اين است كه مقصدمان کجاست و ما به كجا مي‌رويم. به راستي مقصد كجاست؟ آيا مي‌دانم كه فلسفه وجودي تمام اين سؤالات در تغييرات و رُشد در من است که جواب داده مي‌شود؟ مقصد هر كجا كه باشد هر اتفاقي كه در پس اين ترس‌ها باشد، مهم نيست. چون تغييرات و رُشد دروني ما به خدا معتقد است و مي‌داند كه خداوند خود تمام آن جواب‌ها را دارد و من با باور راهنمایی خداوند با اعتماد و آرامش به راهم ادامه مي‌دهم. در دوران گذشته با بي‌ايماني و بي‌اعتقادي چهره‌ی زشت اسارت يك انسان درمانده و بيچاره را كه در جاده‌ی زندگي اسیر دست ابلیس شده بود و بدون هدف و بلاتكليف سرگردانی و بیچارگی را به نمايش درآورده بودم. سال‌ها من تجربه‌ی اسارت و بندگی شیطان را داشتم. اکنون چرا یک موجود خبیث در وجودم با نام بردن خداوند، جان می‌کند؟ خداوندا: به من كمك كن تا بدانم بدون اميدواری و باور به تو، هيچ کسی نيستم. تا بدانم آنچه بودم و آنچه خواهم بود با قدرت تو است.
به جلودار اعتماد داشته باشیم!
لینک مرجع