تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 27 ابان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
من مي‌توانم با فراموش و ترمیم كردن و اجتناب از ابزارهاي گذشته‌ام كه زاييده قدرت و اراده‌ی شخصی و فرديم بود و عملاً نشان داد كه هیچ موفقيتي نداشتند، امروز به‌دنبال ابزارهای جديدي براي جایگزینی و امرار معاش و زندگيم می‌باشم. تا با ديدي واقعي‌تر هدف‌هاي زندگي و اصول بهبودي خود را تعيين و اجرا نمايم. هدف امروز من بودن و ایجاد محیط امن در زندگي برای رسیدن به آرامش درونی و صلح و آشتي به صورت واقعي و با در نظر گرفتن امكانات و توانايي‌هايم برای ایجاد آنها خواهد بود. امروز هدف‌هاي كوچك و محدود تمريني جهت تقويت اعتمادبه نفس، برای اجرای پروسه و پروژه‌های جدید و بزرگتر است که از دستم رفته‌ بودند. مي‌دانم اگر طرح‌ها و خواسته‌هاي من مانند گذشته خارج از مهارت و آموخته‌هايم باشند، قادر به انجام آنها نبوده و هرگز قادر به رسیدن به آنها نخواهم بود و همين مسأله باعث مي‌شود كه احساس بي‌لياقتي و بي‌كفايتي به سراغم بيايد و خودم را بی‌عرضه و احمق فرض کنم. امروز رضايت خاطرم از كارهايي است كه توانايي انجامش را دارم و تا کنون انجام داده‌ام!
هرگز ريسك نكن!
لینک مرجع