تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 30ابان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
امروز معني تسليم به اراده‌ی خداوند ممكن است، در بعضی‌ها چنین تعریف شده باشد كه دست از تلاش و فعاليت بردارند، چون خداوند همه‌ی كارها را انجام مي‌دهد. ولي اين را بدانيم كه تلاش و كوشش تنها سهمي مي‌باشد، كه بايد انجام شود. خداوند به ما قدرت انجام كارها و لذت بردن از فعاليت را عطا نموده است. در اصل كار و فعاليت برای انسان يعني زندگي و زنده بودن است! خداوند ما را خلق كرده است، تا زندگي و تلاش كنيم و حاصل فعاليت خود را صرف امرار زندگي خود نماییم. خداوند با عطا كردن هوش و حواس به ما هدف مشخص داده است، تا با پيگيري هدف خود اميد داشته باشيم. امروز با عملكرد صحيح با تسليم شدن به اراده‌ی خداوند از تنبلي و بي‌حوصلگي دست مي‌كشم. آيا هنوز هم نتيجه فعاليت‌هايم را به بهترين وجهه و نتیجه مي‌خواهم؟ امروز وظيفه‌ی من به عنوان يك انسان قرار گرفتن در مسير سازندگي و فعاليت‌هاي شخصی و اجتماعي مي‌باشد. چیزی که من را می‌ترساند نتیه‌ی کارهایم است. پس من کارم را انجام داده و نتايج اعمالم را به خداوند مي‌سپارم. ما زنده به آنیم که آرام نشینیم.
كار و كوشش از ما، نتيجه با خداوند!
لینک مرجع