تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام های روزانه نارانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
پیام امروز ۱فروردین
قوت قلب ۱ فروردین *۲۱ مارس
نیاز داشتم همسرم دوستم داشته و قوت قلبم باشد . انتظار داشتم به من احساس امنیت بدهد .
به محض آنکه از او می خواستم تکیه گاهم باشد پشیمان شده یا باورش نمی کردم ٫ حتی وقتی خواسته ام را برآورده می کرد . سپس از خودم برای اینکه نیازمند و وابسته هستم متنفر می شدم .


تمرکزم را روی نیروی برترم خواهم گذاشت . به خود خواهم گفت نیروی برترم مرا بدون قید وشرط دوست دارد . من ایمن هستم ؛ نیروی برترم از من مراقبت می کند . می تواتم تفکر احمقانه و محتاج بودنم را کنار بگذارم و به خدا بسپارم .
حالا به نیروی برترم وابسته ام و به قوت قلبی که نیاز دارم رسیده ام .
تفکری برای امروز :
می پذیرم که در مقابل دیگران عاجز هستم . معتقدم که نیرویی بزرگتر از من وجود دارد . تصمیم می گیرم تردید و ناامنی هایم را به دست نیروی برترم بسپارم . با این کار روزم را از دست نمی دهم !
پیام امروز۲ فروردین
منتظر بودن ۲ فروردین *۲۲ مارس
سلام نیروی برتر ! من نوزده سال منتظر یک معجزه بودم . مشکل چیست ؟
انتظار کشیدن هرگز برایم آسان نبوده اما شاید بردباری را به من آموخته باشد .
خدایا تو می دانی که در طول نوزده سال گذشته و همچنین در انجمن نارانان ٫ دوستان خوب بسیاری پیدا کرده ام . آنها این مشکل اعتیاد را طوری درک می کنند که هیچکس دیگری نمی تواند درک کند .
امروز می دانم که با انجمن نارانان می توانم بر هر ناملایمتی غلبه کنم .
تفکری برای امروز :
با بردباری و حمایت عاشقانه برنامه نارانان می توانم پایداری و استقامت کنم هر چند مدت زیادی منتظر باشم . شاید معجزه ای در زندگیم نباشد یا اینکه معتاد بهبود نیابد . شاید معجزه زندگی من نارانان و بهبودی فردی خودم باشد .
وسواس فکری . . . . . ۳ فروردین *۲۳ مارس
من کسی بودم که زندگیم پیرامون معتاد می چرخید .
مخصوصٱ درست زمانی که برای نجات او از عواقب مصرف موادش دخالت می کردم .
وسواس فکری من خوشحالی و رضایت او بود . او دنیای من شده بود .
از شعارها استفاده کردم : " به آسانی انجام بده " ٫ " سخت نگیر " ٫ " فکر کن " ٫ " چقدر اهمیت دارد ؟" و " روز به روز " .این شعارها در دوره سخت طولانی تغییر به خاطر حواس پرتی ناشی از وسواس فکری ٫ مرا به سمت مواجه شدن با واقعیت هدایت کرد .
تفکری برای امروز :
هنگامی که استفاده از همه ابزارهای برنامه را تمرین کنیم وسواس فکری از بین می رود و تمرکز روی خودمان بر می گردد .
به آسانی انجام بده . . . . . ۴ فروردین *۲۴ مارس
شعار " به آسانی انجام بده " برایم سخت بود .
یک‌ موقعیت دشوار را پیچیده تر می کردم . چیزی را که به نظرم بهترین راه حل بود تحمیل می کردم و اینطور به خودم اطمینان می دادم که دارم کمک می کنم . اما معلوم شد که من به ندرت کار درستی انجام داده و در عوض زندگیم را پیچیده و آشفته کرده ام .
تفکری برای امروز :
من برنامه ریزی نمی کنم تا در مسیری که بیشترین مانع را دارد رفت وآمد کنم . با به کار بردن شعار " به آسانی انجام بده " می توانم با چیزهایی که دارم کار کنم و بقیه را رها کنم . به هر حال مانع وجود دارد اما سرانجام زندگیم بهتر خواهد شد . تنها کاری که در این لحظه می توانم انجام دهم اینست ؛ در حالی که منتظر نتایج هستم به آرامی حرکت کنم .
در برابر تغییر تسلیم شو . . . . . ۵ فروردین *۲۵ مارس
از آنجایی که من نمی توانم مثل یک معتاد فکر کنم ٫ اولین واکنش غریزی من به طرز برخورد و انتخاب های آنها با خشم ٫ ترس و ناامیدی است .
نیاز داشتم هدایت شوم . با این طرز فکر آمدم که رفتار درستی دارم و هر چیزی را می توانم درست کنم . با کوله باری از روش هایی که مطمئن بودم برای همه موقعیت ها کاربرد دارد . آمدم فهمیدم که در آشفتگی زندگی می کردم و پیشرفت در یک روش زندگی به من کمک کرد تا با وجود تٱثیرات اعتیاد یک عزیز معتاد دوام بیاورم .
تفکری برای امروز :
در نارانان روش هایی را نه تنها برای زنده ماندن بلکه برای زندگی کردن پیدا می کنم .
ایمان . . . . . . ۶ فروردین *۲۶ مارس
وقتی جوان بودم فکر می کردم خیلی ایمان دارم اما پس از سالها زندگی کردن با یک معتاد ٫ به نظر می رسید که ایمانم ضعیف شده است .چطور این همه حادثه های غم انگیز برای آدمی به این خوبی اتفاق می افتد ؟
امروز در نارانان یاد می گیرم که ایمان ٫ اعتقاد به یک نیروی بزرگتر از خودم است که می تواند سلامت عقل را به من باز گرداند .
تفکری برای امروز :
امروز یک رابطه روحانی با نیرویی بزرگتر از خودم دارم . می دانم که فقط از طریق ارتباط روزانه با این نیروی برتر می توانم خودم را ببینم . ایمان دارم که این نیرو وجود دارد و مایل است در تمام تصمیم هایم مرا هدایت کند . از خواندنی هایی که علامت گذاری کردم اینست « نمی دانم در آینده چه پیش می آید اما می دانم آینده در دست کیست » اکنون این را باور می کنم .
" نارانان برنامه مذهبی نیست اما یک روش روحانی برای زندگی است "- کتابچه آبی نارانان
معجزات قدم سه . . . . . ۷ فروردین *۲۷ مارس
کلمات کلیدی قدم سه برای من " تصمیم ٫ اراده و مراقبت " هستند . هرزمان که این قدم را می خوانم ٫ درباره سهم خودم در بهتر کردن زندگیم فکر می کنم .
ملاک این مراقبت شامل ؛ روابط مثبت جدید با دوستان و بستگان ٫ بخشش ٫ پذیرش و عشق بدون قید و شرط است . اکنون جسم سالمتری دارم و از استرس کمتر بیمار می شوم .روحیه سرزنده تر و دیدگاه مثبتی در مورد زندگی دارم که به سرنوشت تیره و تار ترجیح دارد .
تفکری برای امروز :
من مراقبت یک نیروی برتر را باور دارم . اعتماد دارم که این نیرو به طور قطع در زندگیم مؤثر است . وقتی اراده شخصی ام را رها کنم معجزات کوچک و بزرگ چیزهایی است که در پیش رو دارم .
انتخاب ها . . . . . ۸ فروردین *۲۸ مارس
قبل از نارانان می گفتم که زندگیم تحت کنترل است و می دانم چه می خواهم . فکر می کردم اگر فقط معتاد مصرف را قطع کند همه چیز درست می شود .
نارانان زندگیم را به من باز گرداند . یاد گرفتم که هر دو حق انتخاب داریم . یاد گرفتم به او اجازه بدهم خودش انتخاب کند و سعی نکنم به او بگویم چکار کند . همچنین یاد گرفتم که انتخاب های خودم را داشته باشم . چون برای من این درست است حتی اگر بعضی از آنها معتاد را ناراحت کند .
تفکری برای امروز :
وقتی بیرون از خودمان ٫ در دیگران ٫ مکان ها و یا چیزهای دیگر شادی و خوشبختی خود را جستجو کنیم ٫ کنترل زندگی را از دست می دهیم . شادی واقعی از درون می آید .
سپردن اراده و زندگیمان . . . . . ۹فروردین *۲۹ مارس
همیشه حس می کردم که می توانم مشکلات همه را حل کنم اما هیچکس به من گوش نمی داد . وقتی می دیدم عزیزم به تدریج خودش را با مواد نابود می کند بیشتر و بیشتر احساس درماندگی می کردم . هر روزی که می گذشت بیشتر مصمم می شدم تا هر کاری که می توانم برای تغییر معتاد انجام دهم .
"وقتی از خدا پرسیدم چرا کمک نکرده ،نیروی برترم پاسخ داد تو از سر راه کنار نرفتی و به من اجازه ندادی " ناگاه این فکر ذهنم را پر کرد " آب درون برکه شبیه شیشه است " و ناگهان احساس آرامش کردم .
تفکری برای امروز :
درک می کنم اگر صبور باشم چیزی که غیر ممکن بنظر می رسد ، می تواند امکان پذیر شود . همان طور که برای من شد . بالاخره یاد گرفتم رها کنم بطوری که عزیز من می تواند رشد فردی خودش را داشته باشد .
صرف نظر از اینکه چه چیزی بهترین است ، به او فرصتی بده تا خودش باشد و درونش بهتر شکوفا شود . " کتابچه آبی نارانان
صداقت . . . . . ۱۰ فروردین* ۳۰ مارس
وقتی متوجه شدم پسر کوچکترم به مدت دو سال مواد مصرف می کرده و فهمیدم که دروغ های بسیاری به ما گفته ، بخاطر فریبهای متعدد او برای پنهان کردن اعتیادش ازپا در آمدم .
اکنون که من و همسرم در نارانان هستیم می بینم که صداقت نه تنها برای معتاد بلکه برای هر دو ما مشکل است . زمان هایی هست که من نمی توانم حقیقتی را در مورد خودم ببینم . در هر جلسه ای که شرکت می کنم بخش تازه ای از وجود خودم را پیدا می کنم ـ
تفکری برای امروز :
صداقت مطلق نیاز به کمال دارد . من کامل نیستم . امروز به کمک نیروی برترم و انجمن نارانان می توانم بهترین را انجام دهم . همین موهبت را به دیگران روا خواهم داشت .
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
لینک مرجع