تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام های روزانه نارانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
بازگشت ایمان . . . . . ۷ مارس * ۱۷ اسفند
در طی بیست و سه سال گذشته ، احساس می‌کردم می‌توانم در حل مشکلات معتاد به او کمک کنم و از هر راهی که می‌توانم ، زندگی را برایش آسان تر کنم
نارانان به من کمک کرد تا مفهوم جدیدی از نیروی برترم را بپذیرم . قبلا ایمان محکمی داشتم ، اما در چند ماه اخیر به شدت محک زده شد .
وقتی پیام نارانان را شنیدم که لازم است کنار بروم و اجازه دهم خدا کارها را انجام بدهد ، ایمانم برگشت . برنامه به من کمک کرده تا بفهمم تنها راه من قطع وابستگی است .
تفکری برای امروز :
یاد می‌گیرم که با رها کردن و سپردن کارهای معتاد به خداوند ، او را به روش جدیدی دوست داشته باش
نیروی برتر . . . . . ۹ مارس * ۱۹ اسفند
همیشه به یک نیروی برتر اعتقاد داشته‌ام ، اما هرگز به محکمی حالا که عضوی از نارانان هستم ، نبوده است . با شرکت کردن در برنامه بود که دوباره قبول کردم ، که اگر بخواهم چالش های زندگیم را به نیرویی بزرگتر از خودم بسپارم ؛ لازم است بتوانم اراده‌ام را کنار بگذارم و اجازه دهم اراده خداوند آشکار شود .
اکنون که برنامه نارانان را برای زندگی پذیرفته‌ام ، می‌توانم روی آن تمرکز کنم و آنچه را که برایم بهترین است ، انجام دهم .
حالا می‌توانم تشخیص دهم زمانی که شرایط مطابق میل من پیش نمی‌رود ، آن را رها کرده و به نیروی برترم بسپارم .
تفکری برای امروز :
برنامه نارانان به من یاد داده که فقط می‌توانم زندگی خودم را اداره کنم . اعتماد داشتن به یک نیروی برتر و جدا شدن از مشکلات فرزندانم ، مرا قوی تر ساخته و پسرانم یاد گرفته اند که مستقل باشند
نیروی برتر . . . . . ۹ مارس * ۱۹ اسفند
همیشه به یک نیروی برتر اعتقاد داشته‌ام ، اما هرگز به محکمی حالا که عضوی از نارانان هستم ، نبوده است . با شرکت کردن در برنامه بود که دوباره قبول کردم ، که اگر بخواهم چالش های زندگیم را به نیرویی بزرگتر از خودم بسپارم ؛ لازم است بتوانم اراده‌ام را کنار بگذارم و اجازه دهم اراده خداوند آشکار شود .
اکنون که برنامه نارانان را برای زندگی پذیرفته‌ام ، می‌توانم روی آن تمرکز کنم و آنچه را که برایم بهترین است ،
حالا می‌توانم تشخیص دهم زمانی که شرایط مطابق میل من پیش نمی‌رود ، آن را رها کرده و به نیروی برترم بسپارم .
تفکری برای امروز :
برنامه نارانان به من یاد داده که فقط می‌توانم زندگی خودم را اداره کنم . اعتماد داشتن به یک نیروی برتر و جدا شدن از مشکلات فرزندانم ، مرا قوی تر ساخته و پسرانم یاد گ

رها کردن اراده ام . . . . . ۱۱ مارس * ۲۱ اسفند
وقتی وارد قدم سه می‌شوم ، اراده ام به مراقبت یک نیروی برتر سپرده می‌شود ، و شروع می‌کنم به پذیرش این واقعیت که می‌توانم نیاز به کنترل کردن را رها کنم . دارم تصمیم می‌گیرم تا به خدایی که درک کرده‌ام ، اجازه دهم مرا به سوی بهبودیم هدایت کند.

ایمان به یک نیروی برتر این نیست که درخشش نوری مستقیم به من اصابت کند . به همان اندازه که به نیروی برترم اجازه دادم کنترل را به دست بگیرد ، تمرکز و اهمیت زندگی روزانه‌ام تغییر کرد .
می‌توانم دوباره احساس کردن ، لذت بردن و اعتماد کردن را شروع کنم .همچنانکه گوش می‌دهم و از دیگران یاد می‌گیرم ، معجزات را در خودم می‌بینم و حس می‌کنم.
تفکری برای امروز :
اراده‌ام را به نیروی برترم خواهم سپرد . در چنین حالتی از توهم کنترل دست بر می‌دارم و واقعیت وضعیتم را میدانم
زندگی در زمان حال . . . . . ۱۸ مارس * ۲۸ اسفند
در برنامه نارانان یاد می‌گیرم ، تنها چیزی که دارم زمان حال است و همین کافی است . فقط زندگی در امروز ، کاملا می‌تواند به من قابلیت تجربه کردن چیزهایی را که در زندگیم اتفاق می‌افتد ، بدهد ، و گرنه ممکن است آگاهی لازم و درس هایی را که برای رشد و بهبودیم نیاز دارم ، از دست بدهم .
من دریافته ام که نگرانی بیش از حد در مورد چیزهایی که اتفاق نیفتاده ، هدر دادن انرژی بوده و باعث اضطراب ، افسردگی و بیماری من شده است .

وقتی در زمان حال زندگی می‌کنم ، احساس آزادی و آسودگی دارم . چون در افکار ، احساسات و نگرانی های غیر ضروری در مورد گذشته و آینده غرق نمی‌شوم .
اگر به نیروی برترم گوش بسپارم ، در می‌یابم که فرصت مناسب را به من نشان می‌دهد . وقتی فرصت مناسب نیست ، احساس بلا تکلیفی به من دست می‌دهد و زمانی که فرصت مناسب است ، احساس هیجان یا انرژی می‌کنم .
با زندگی کردن در لحظه ، می‌توانم به جزئیات هر فکر نگاه کنم و احساسات مربوط به آن فکر را تجربه کنم .
تفکری برای امروز :
آموختن زندگی در لحظه ، می‌تواند آزادی بخش و آرامش دهنده باشد . حس می‌کنم که افکار ، احساسات و تصمیماتی که می‌پرورانم اجرا کنم
قوت قلب . . . . . ۲۱ مارس * ۱ فروردین

یک روز صبح با سر درد بیدار شدم ، شدیداً احساس نیازمندی می‌کردم . نیاز داشتم همسرم دوستم داشته و قوت قلبم باشد . انتظار داشتم به من احساس امنیت بدهد.
خیلی زود فهمیدم هر چه که به دنبال آن هستم از معتاد بدست نمی‌آورم . سپس از خودم برای این‌که نیازمند و وابسته هستم متنفر می‌شدم .
اکنون بخاطر برنامه نارانان می‌توانم طریقه بیرون آمدن از این دام فکری که خودم بوجود آورده و بخوبی آن را می‌شناسم تشخیص دهم .تمرکزم را بر نیروی برترم خواهم گذشت
می‌توانم تفکر احمقانه و محتاج بودنم را کنار بگذارم و به خدا بسپارم .با تمام احساسات ناشناخته ام خوب هستم .
از نیروی برترم برای زندگیم سپاسگزارم ؛ دقیقاً همان است که باید در حال حاضر باشد .
تفکری برای امروز :
می‌پذیرم که در مقابل دیگران عاجز هستم . معتقدم که نیرویی بزرگتر از من وجود دارد . تصمیم می‌گیرم تردید ها و نا امنی هایم را به دست نیروی برترم بسپارم . با این کار روزم را از دست نمی‌دهم .
منتظر بودن . . . . . ۲۲ مارس * ۲ فروردین
سلام نیروی برتر ! من نوزده سال منتظر یک معجزه بودم . در جلسات نارانان شرکت کردم ، قدم کار کردم ، راهنما گرفتم ، راهنمای دیگران شدم ، خدمت کردم ، دعا و مراقبه کردم اما برای عزیز معتادم هیچ چیزی تغییر نکرد.
انتظار کشیدن هرگز برایم آسان نبوده اما شاید بردباری را به من آموخته باشد .در نارانان یاد گرفتم که چطور صبر کنم . ابزارهای برنامه منتظر بودن با آرامش و آسایش را برایم فراهم می‌کنند .دعای آرامش را می‌خوانم و پذیرش پیدا می‌کنم .
در برابر تغییر تسلیم شو . . . . . ۲۵ مارس * ۵ فروردین
از آنجایی که من نمی‌توانم مثل یک معتاد فکر کنم ، اولین واکنش غریزی من به طرز برخورد و انتخاب های آنها با خشم ، ترس و نا اُمیدی است . همین باعث می‌شود تمرکزم روی دیگران و مشکلات شان باشد نه روی خودم .
می‌توانم این رفتار را به نشتی آب از لوله تشبیه کنم . در ابتدا می‌توانم با مقداری نوار چسب روی چند سوراخ را ببندم اما وقتی نوار چسب تمام شد، با هر چیزی که دستم برسد روی آنها را می‌پوشانم
حالا که خودم را تا زانو در آب می‌بینم مجبورم تسلیم شوم و اقرار کنم مشکلی وجود دارد که من نمی‌توانم آن را حل کنم .در چنین موقعیتی به نارانان آمدم و نمی‌فهمیدم چه انتظاری دارم اما می‌دانستم در مورد اینکه از این به بعد چه کار کنم عقیده‌ای ندارم .
فهمیدم در آشفتگی زندگی می‌کردم و پیشرفت در یک روش زندگی به من کمک کرد تا با وجود تاثیرات اعتیاد یک عزیز معتاد دوام بیاورم .
تفکری برای امروز :
در نارانان روش هایی را نه تنها برای زنده ماندن بلکه برای زندگی کردن پیدا می‌کنم .
ایمان . . . . ‌. ۲۶ مارس * ۶ فروردین
وقتی جوان بودم فکر می‌کردم خیلی ایمان دارم اما پس از سالها زندگی کردن با یک معتاد، به نظر می‌رسید که ایمانم ضعیف شده است .
حتی بعد از اولین باری که همسرم زندانی شد ایمان داشتم که زندگیمان بهتر خواهد شد . بهرحال بعد از سالها زندگی با اعتیاد فعال ، زنده ماندن رسم تازه زندگی شد .
تفکری برای امروز :
امروز یک رابطه روحانی با نیرویی بزرگتر از خودم دارم . می‌دانم که فقط از طریق ارتباط روزانه با این نیروی برتر می‌توانم خودم را ببینم . ایمان دارم که این نیرو وجود دارد و مایل است در تمام تصمیم هایم مرا هدایت کند .
از خواندنی هایی که علامت گذاری کردم اینست " نمی‌دانم در آینده چه پیش می‌آید اما می‌دانم آینده در دست کیست " اکنون این را باور می‌کنم .
نارانان برنامه مذهبی نیست اما یک روش روحانی برای زندگی است .
راه حل ها . . . . . ۱۷فروردین *۶ آوریل

افرادی مثل من که مشکلاتشان آنها را به نا امیدی کشانده است برای یافتن توصیه و جستجوی راه حل ها به نارانان می آیند .
به محض اینکه در اولین جلسه شرکت کردم حس کردم در خانه خود هستم . در بین کسانی بودم که مرا درک می کردند .

- نارانان جایی نیست که بدبختی هایم را مرور کنم بلکه راهی است که من خود را از این مشکلات رها کنم . وقتی تمرکزم را از معتادی که مورد علاقه ام بود برداشته و بر روی خودم گذاشتم ، شروع به تغییر روش کردم به این طریق است که می توانم بهبود یافته و التیام پیدا کنم .
تفکری برای امروز :
یاد می گیرم از طریق گوش دادن ، خواندن نشریات نارانان ، و کارکردن دوازده قدم به کمک راهنمایم دید بهتری نسبت به خودم به دست بیاورم . هر چه بیشتر می خوانم و مطالعه می کنم ، دانش بیشتری کسب می کنم . دانش قدرتی است که توانایی مرا برای کارکرد قدم ها افزایش می دهد ـ می توانم بادر میان گذاشتن تجربه ، نیرو و امیدم در جلسات به خودم و دیگران کمک کنم . همچنین ارائه مشارکت های نوشته شده ام ، در رساندن افکارم به همه خوانندگان نارانان کمک مکند
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
لینک مرجع