تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام های روزانه نارانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
بیش از این رازدار نباش . . .به جلسه ملحق شو . . . ۱۱فروردین * ۳۱ مارس
همیشه می خواستم به کسی یا چیزی وابسته باشم یا کسی به من وابسته باشد . این میل و اشتیاق یک محرک اجباری بود که مرا به جستجوی تأیید گرفتن و شایسته بودن سوق می داد ـ سر درگم ، منزوی و شکست خورده بودم . برای خشنود کردن دیگران زندگی می کردم .
به جلسه میآیم تا اعتماد به نفس خود را دوباره بدست آورم . من برای تغییر شور و شوق دارم .
امروز انرژی بیشتری دارم . لایه های پنهانی من پیوسته در حال پوست انداختن است . سر انجام می توانم روشنی فراتر از خودم را ببینم . حالا مهم ترین اولویت من ، داشتن یک زندگی سالم از لحاظ جسمی ، فکری و روحانی است .
تفکری برای امروز :
صداقت به من موهبت آرامش و زندگی همراه با آزادی و حق انتخاب می بخشد . من از حمایت و عشق بدون شرط گروه خانگی نارانان سپاسگزارم . انرژی التیام بخش آنها را احساس می کنم و باز می گردانم . صادقانه به راه نارانان ملحق شده ام .
بیش از این رازدار نباش . . .به جلسه ملحق شو . . . ۱۱فروردین * ۳۱ مارس
همیشه می خواستم به کسی یا چیزی وابسته باشم یا کسی به من وابسته باشد . این میل و اشتیاق یک محرک اجباری بود که مرا به جستجوی تأیید گرفتن و شایسته بودن سوق می داد ـ سر درگم ، منزوی و شکست خورده بودم . برای خشنود کردن دیگران زندگی می کردم .
به جلسه میآیم تا اعتماد به نفس خود را دوباره بدست آورم . من برای تغییر شور و شوق دارم .
امروز انرژی بیشتری دارم . لایه های پنهانی من پیوسته در حال پوست انداختن است . سر انجام می توانم روشنی فراتر از خودم را ببینم . حالا مهم ترین اولویت من ، داشتن یک زندگی سالم از لحاظ جسمی ، فکری و روحانی است .
تفکری برای امروز :
صداقت به من موهبت آرامش و زندگی همراه با آزادی و حق انتخاب می بخشد . من از حمایت و عشق بدون شرط گروه خانگی نارانان سپاسگزارم . انرژی التیام بخش آنها را احساس می کنم و باز می گردانم . صادقانه به راه نارانان ملحق شده ام .
قضاوت کردن . . . . . ۱۳ فروردین*۲ آوریل
شنیدم یکی می گفت Sad( انسانها اشتباه می کنند ، اما خود آنها اشتباه نیستند )).
من اشتباه می کنم و به این ترتیب ، می فهمم که انسانم . این به من یادآوری می کند که چقدر زود قضاوت می کنم .
یاد گرفته ام برای خود حد و مرزهایی بگذارم .
یاد می گیرم زندگی یک سفر است نه یک مقصد .
من رهایی را زمانی حس می کنم که یاد بگیرم مسئول رفتار معتاد نیستم .
تفکری برای امروز:
من معتاد و دیگران را قضاوت نخواهم کرد . تراز خودم را خواهم گرفت . جبران خسارت های خودم را انجام خواهم داد و فروتنانه از نیروی برترم کمک خواهم خواست . با انجام این کارها ، تغییر برای بهتر شدن را تجربه خواهم کرد .
قدم چهارم . . . . . ۱۴ فروردین *۳ آوریل
در ابتدای حضورم در نارانان خیلی عصبانی بودم و از عزیز معتادم رنجش زیادی داشتم . برای هر اتفاقی که می افتاد او را سرزنش می کردم . احساس می کردم من تنها کسی هستم که از اعتیاد او در رنج است . من قربانی بودم و او باعث درد و رنج من بود و حق داشتم از ا و عصبانی باشم . از او متنفر بودم ولی هنوز دوستش داشتم . بخاطر بچه هایی که داشتیم با او ماندم مقصر دانستن معتاد ، به من کمک می کرد که همه کارهای خوب یا بدم را توجیه کنم .
همیشه مقصر دانستن دیگران آسان تر از این بوده است که اقرار کنم سهمی در مشکلاتم داشته ام و دیگر اینکه ، چطور نگرشم ، احساسات و رفتار هایم را تحت تأثیر قرار داده بود ـ امروز یاد می گیرم لازم است با خشم و رنجش هایم کنار بیایم . این کار را رای خودم می کنم چون خواهان صلح و آرامش هستم .
تفکری برای امروز :
قدم چهارم یکی از ابزارهای بهبودی من است . به من کمک می کند نقاط ضعف و قوتم را ببینم تا بتوانم نقش فعالی در بهبودیم داشته باشم ـ
تکبر . . . . . ۱۵ فروردین *۴ آوریل
بنابراین ، تمرین کردم که حق به جانبی ام را رهاکنم . ابتدا مشاجره و بحث را کنار گذاشتم . برایم حیرت آور بود . وقتی مشاجره و بحث کردن را کنار گذاشتم چیزهای دیگری تغییر کرد . سازگاری در برابر دیگران میزان خشم و تلخی مرا نسبت به دیگران کاهش داد . برایم حیرت آور بود؛ حتی می توانستم با کسانی که مثل من فکر نمی کردند ، خوب باشم . سرانجام حتی توانستم در بیشتر مواقع دیگران را بپذیرم .
تفکری برای امروز :
تغییر آسان نیست و من به سرعت تغییر نکردم . من باید طرز تفکر و رفتارهای جدیدی را تمرین کنم . اگر تمرین نکنم رفتارهای قدیمی را دوباره تکرار خواهم کرد .
با خودم خوب باشم . . . . . ۱۶ فروردین *۵ آوریل
درک کردم که اعتیاد یک بیماریست . نارانان کمکم کرد تا برای آنچه که دارم سپاسگزار باشم . امروز برای چیزهایی سپاسگزارم که فکر می کنم ، حق مسلم من است . چیزهایی مثل :غذا، خانه ای برای زندگی ، اتومبیلی برای رانندگی و دوستانم . یاد گرفته ام مسئولیت چیزهایی که می توانم را به عهده بگیرم و آن را به نیروی برترم بسپارم - با علم به اینکه نتیجه ی آن به من بستگی ندارد . برای درک این موضوع تا ابد از برنامه سپاسگزارم .
تفکری برای امروز :
امروز می دانم معنی با خودم خوب بودن یعنی چه ؟ می فهمم که می توانم مراقب خودم باشم ، همه منابع را در خودم دارم . باور دارم با استفاده از ابزارهای نارانان و داشتن شهامتی برای تغییر ، می توانم شخص خیلی بهتری باشم . برای فردی که امروز هستم سپاسگزارم .
راه حل ها . . . . . ۱۷فروردین *۶ آوریل
- نارانان جایی نیست که بدبختی هایم را مرور کنم بلکه راهی است که من خود را از این مشکلات رها کنم . وقتی تمرکزم را از معتادی که مورد علاقه ام بود برداشته و بر روی خودم گذاشتم ، شروع به تغییر روش کردم به این طریق است که می توانم بهبود یافته و التیام پیدا کنم .
تفکری برای امروز :
یاد می گیرم از طریق گوش دادن ، خواندن نشریات نارانان ، و کارکردن دوازده قدم به کمک راهنمایم دید بهتری نسبت به خودم به دست بیاورم . هر چه بیشتر می خوانم و مطالعه می کنم ، دانش بیشتری کسب می کنم . دانش قدرتی است که توانایی مرا برای کارکرد قدم ها افزایش می دهد ـ می توانم بادر میان گذاشتن تجربه ، نیرو و امیدم در جلسات به خودم و دیگران کمک کنم . همچنین ارائه مشارکت های نوشته شده ام ، در رساندن افکارم به همه خوانندگان نارانان کمک می کند .
همسران با هم در نارانان . . . . . ۱۸ فروردین *۷ آوریل
خودم را شوهر خوشبختی می دانم ، من و همسرم در نارانان حضور داریم . ما هر دو در مسیر بهبودی هستیم می توانیم یکدیگر را حمایت کنیم . این حمایت از راه هایی است که ما هرگز موقع پیمان ازدواج که به هم قول هایی میدادیم ، از آنها آگاه نبودیم .
در گروه نارانان ما خوشبختیم چون قادریم افکارمان را با زوج های دیگری که همدرد ما هستند مشارکت کنیم . این خیلی مهم است که ما همدیگر را به خاطر عکس العمل هایی که در بحران ها نشان می دهیم ، قضاوت نمی کنیم .
وقتی بحرانی پیش می آید من و همسرم یکدیگر را حمایت می کنیم ، برنامه را با هم کار می کنیم . به یکدیگر کمک می کنیم و دوباره می خندیم .
تفکری برای امروز :
از نیروی برترمان به خاطر وجود نارانان تشکر می کنیم ! ما با همدیگر می توانیم .
بازگشت به قدم ۴ نارانان . . . . ۸ آوریل*۱۹ فروردین
قدم چهار که به نظر می آمد رویارویی ناراحت کننده ای با اهریمن های من باشد ، در واقع تبدل شد به فرصتی تا من با فردی که مدت های طولانی ندیده بودم ملاقات کنم . خودم !
خودم را زمانی پیدا کردم که شبی در بسترم خوابیده بودم و به صدای شاد و خندان اعضایی گوش می دادم که روزی پریشان و گریان به نارانان آمده بودند . نارانان عجب برنامه بهبودی بی نظیری است !
تفکری برای امروز :
تهیه یک ترازنامه بی باکانه و موشکافانه به معنای تنبیه نیست بلکه یک تجربه رهایی است که می توانم خودم را بشناسم . من کامل نیستم اما خوب هستم .
تبدیل خیال به واقعیت . . . . . ۲۰ فروردین * ۹ آوریل
من از خودم توقعاتی دارم . تابحال این عبارت : ( توقعات ناامیدی هایی هستند که از پیش تعیین شده ) را شنیده اید ؟ من در زندگی عادت داشته ام از معتاد انتظاراتی داشته باشم . آن توقعات نامشخص بودند . بیشتر به یک فیلم رویایی شبیه بودند تا به واقعیت .
چند ماه پیش یک مراسم خاکسپاری برای آن توقعات بی اساس برگزار کردم . با نگاهی به گذشته برای روزهایی که من و معتاد نزدیک بودیم جشن گرفتم . سپس با انتظاراتم خداحافظی کردم و البته برای آن بخش مهم زندگیم غمگین شدم .
تفکری برای امروز :
امروز فقط از خودم انتظاراتی واقعی خواهم داشت که منعکس کننده تعهد آگاهانه من به زندگی در لحظه است .
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
لینک مرجع