تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام های روزانه نارانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
انزوا . . . . . ۱ اردیبهشت * ۲۱ آوریل
این روش زندگیم بود : در خود فرو رفتن ، حضور نداشتن .
ما یک خانواده نابسامان بودیم . نه من و نه همسرم هیچ چیز درباره ی تربیت و پرورش درست پسرانمان نمی دانستیم . سرانجام هر دو مصرف کننده شدند .
ترس من از زندگی کردن مثل یک زخم بود و مطمئن بودم دوست داشتنی نیستم .
برنامه نارانان به من فرصت داد تا از جنگیدن با خود دست بردارم و دوباره با خودم ارتباط برقرار کنم . مثل این بود که از خواب عمیقی بیدار شده باشم .
با تمرین برنامه و کارکرد قدم ها ، کمکی را که برای پیدا کردن خود لازم داشتم دریافت کردم .
تفکری برای امروز :
نیروی برترم کاری را که من نمی توانم برای خود انجام دهم ، می تواند برایم انجام دهد .
سنت چهارم . . . . . ۲ اردیبهشت *۲۲ آوریل
در سنت چهارم یاد گرفتم که هر گروه در مورد زمان و مکان و چگونگی اداره جلسه ی خود تصمیم می گیرد .
سنت چهارم به گروه های نارانان تقریبا راجع به تمام جنبه های ساختارشان آزادی می دهد . از ما خواسته شده به عنوان گروه مطمئن باشیم تصمیمات با در نظر گرفتن هدف اصلی انجمن نارانان گرفته می شود . می بایست از بحث در مورد مطالب غیر از نارانان در جلسات خودداری کنیم گفتگوهای گروه را در محدوده ی اصول نارانان صورت گیرد .
تفکری برای امروز :
نارانان به من یاد داد که حق انتخاب دارم و آزادم که برنامه ام را همانطور که انتخاب کرده ام کار کنم در هر حال ، گروه های خانواده نارانان باید در مورد هدف اصلی شان و اینکه چرا تشکیل شده اند شفاف باشند .هر گروه مستقل می باشد مگر در مواردی که به طور کلی بر گروه های خانواده نارانان (Nar - Anon ) و یا معتادان گمنام (NA) تاثیر بگذارد .
باز هم به جلسه بیا . . . . . ۳ اردیبهشت *۲۳ آوریل
خودم را در وضعیتی یافتم که نیاز به یاد گیری مداوم پیام های نارانان را به من یادآوری می کند .
آیا چاره ای هست ؟ بازگشت به تاریکی مطلق و ویرانگری که سابقا زندگیم را کنترل می کرد . نه ، من دیگر ، نه می خواهم و نه تمایلی به آن دارم !
مطمئنم که نیاز دارم دائم به جلسه بیایم !
تفکری برای امروز :
تسلی و کمکی که از اعضای نارانان دریافت می کنم قابل اندازه گیری نیست و این صادقانه ، راه جدید و بهتری برای زندگی کردن است .
فرسودگی . . . . . ۴ اردیبهشت *۲۴ آوریل
هرگز نفهمیده بودم که سناریوهای دائمی که در سرم جریان داشت چطور در فرسودگی روحی و جسمی من دخیل بودند .
من در مورد معتاد نگرش منفی داشتم و بعد از حضور در جلسات وقتی فهمیدم باور منفی من چگونه مرا فرسوده کرده بود ، غافلگیر شدم . رها کردن معتاد ، برای من تجربه ی رها شدن بود و به من انرژی تازه ای بخشید . دیگر زندگیم در آشفتگی دائم نبود که همیشه منتظر درگیری با بحران بعدی باشم

تفکری برای امروز :
هر چند زندگیم کامل نیست اما امروز بیشتر قابل اداره کردن است . نمی دانم چه پیش خواهد آمد ، فقط می دانم نیرویی دوست داشتنی وجود دارد که می توانم برای مراقبت از خودم به او اعتماد کنم . وقتی افکار دیوانه وار به سراغم می آید به یاد خواهم آورد که ترسم را رها کنم و آزاد شوم .
آزادی روحانی . . . . . ۵ اردیبهشت *۲۵ آوریل
- از نظر من او کسی بود که اجازه داده بود اتفاق های بد در زندگیم بیفتد - چیزی که یاد گرفتم این بود که نیروی برترم باعث این اتفاق های بد برای من نبوده است . نیروی برتر من در عبور از آن لحظات سخت برای کمک به من حضور داشت .
تفکری برای امروز :
هر روز با قدرت و هدایت نیروی برترم می توانم معتاد را با عشق رها کرده و با سپردن او به نیروی برترش ، زندگی خودم را بکنم . من هم لغزش می کنم ، و پس از آن به درگاه نیروی برترم دعا می کنم . من به کمک خدایی که درک کرده ام برای تمام زندگیم نیاز دارم .
موهبت صداقت . . . . . ۶ اردیبهشت
برای رسیدن به رشد فردی نیاز دارم ، شناخت رشد است ، ابتدا لازم است بدانم کجا هستم . باید بفهمم چگونه آدمی هستم و کسی که می خواهم باشم را تصور کنم .
به همان اندازه که با کمک گرفتن ، موفق می شوم قدم ها را کار کنم ، ایجاد تغییرات مثبت را آغاز می کنم تا به کسی که می خواهم باشم ، تبدیل شوم .
تفکری برای امروز :
وقتی ترازنامه ام را تهیه می کنم به خودم صداقت را هدیه می دهم که سرمشق تمایل به رشد است .
قطع وابستگی تمرین می خواهد . . . . . ۷ اردیبهشت *۲۷ آوریل
گاه گاهی قطع وابستگی برایم سخت بوده است . بیماریم باعث شده بود که باور کنم می توانم حرفی بزنم یا کاری انجام دهم تا به تغییر زندگی معتاد کمک کنم .
بهبودی معتاد ، کار معتاد است .
آرامش زمانی به دست می آید که من بفهمم که نیروی برتری وجود دارد که هم من و هم معتاد را دوست دارد و از ما مراقبت می کند . قطع وابستگی با عشق ، دل کندن نیست بلکه سپردن معتاد و اراده ام به مراقبت عاشقانه ی نیرویی بزرگتر از خودم است .
تفکری برای امروز :
نشریات نارانان به من یاد آوری می کند که قطع وابستگی بدون تمرین ، فقط یک نظریه ذکر شده در یک جزوه است . قطع وابستگی مستلزم صرف وقت و تمرین است . دوستان نارانانی مرا در این مسیر نگه می دارند . هر روز برای احساس رهایی از وابستگی کار خواهم کرد
توقع نداشتن . . . . . ۸ اردیبهشت *۲۸ آوریل
در مورد کارهای آینده دیگران فکر نکنید .
اینکه از معتاد انتظار داشته باشم مثل یک معتاد رفتار نکند انکار واقعیت است . دریافته ام که وقتی انتظاراتم از معتاد ، خودم و دیگران را کمتر می کنم یا آنها را می سپارم خیلی خوشحال تر هستم .
تفکری برای امروز :
وقتی توقع هایم را کمتر می کنم یا همه آنها را رها می کنم از زندگی لذت می برم و بیشتر از قبل قدر دان زندگی و معتادی که در زندگی ام است ، می شوم . (( توقعات رنجش های از پیش تعیین شده هستند . ))
بگذار به خاطر داشته باشم پیشرفتی که من در روابطم دارم از جانب دیگران نیست بلکه بخاطر تغییراتی است که در خودم ایجاد نموده ام .باید از خودم شروع کنم.............
بینشی که تفاوت این دو را بدانم . . . . . ۱۰ اردیبهشت *۳۰ آوریل
مشکلم این بود که نمی دانستم کدام برایم بهتر است . همه اینها برایم خیلی سخت بودند : پذیرش اینکه اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری است ، تمرین قطع وابستگی ، گرفتن کمک از یک نیروی برتر و تهیه یک تراز نامه صادقانه از خودم .
تفکری برای امروز :
گاهی وسوسه می شوم که رفتارهای آشنای قبلی خود را تکرار کنم . وقتی این اتفاق می افتد ، قطع وابستگی و پذیرشی که تازه به دست آورده ام به من تلنگر زده و مرا به مسیر درست برمی گرداند . مهمتر اینکه من با خودم خوبم با وجود نارانان از تفاوت آنچه می توانم تغییر دهم و آنچه که نمی توانم تغییر دهم ، آگاهم .
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
لینک مرجع