تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام های روزانه نارانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
غییر چیزهایی که می توانم . . . . . ۲۱ ژوئن * ۳۱ خرداد

وقتی به اولین جلسه نارانان آمدم بر خشم و دردم غلبه کردم. معتاد را بخاطر اضافه وزنم مقصر می دانستم اما بیشتر بخاطر ناراحتی ام او را سرزنش می کردم .
فهمیدم که اشتباه بزرگی وجود دارد و من نمی خواستم این روش زندگی کردن را ادامه دهم .
وقتی به مشاوره خانوادگی رفتیم، مشاورمان با انگشت به طرف من به عنوان فردی که خانواده مان را مراقبت و کنترل می کند اشاره کرد .
با شرکت در جلسات نارانان چیزی را که مشاور سعی می کرد بمن بگوید ، یاد گرفتم . کمک گرفتن برای تغییر خودم را آغاز کردم . کارکرد قدم ها با یک راهنما باعث شد بفهمم که من هم احتمالا به اندازه معتاد دیوانه بودم . چه بیداری ای !
تفکری برای امروز :
در نارانان می توانم نگاهی به خودم بیندازم ، نقص هایم را تشخیص دهم و هر روز روی آنها کار کنم . امروز می توانم رها کنم ، می فهمم که زندگی من مال من است و زندگی معتاد مال خودش . امروز می توانم روز به روز از خودم مراقبت کنم و باز هم حامی دیگران باشم .
عشق و ترس . . . . . ۲۲ ژوئن * ۱
تیر

دو سال قبل ، به معتاد زندگیم آخرین پیشنهاد را دادم که یا قطع مصرف کند یا برود . او انتخاب کرد که برود. ما طلاق گرفتیم . نه برای مصرفش بلکه بخاطر اینکه وقتی رفت زن دیگری را پیدا کرد که از اعتیادش حمایت ناسالم کند .

در جلسه نارانان با گروه مشارکت کردم.
گروه من همیشه درک می کند و بدون قضاوت است .
من در مورد ابراز خشم نسبت به معتاد ، توهین به دست دخترش و تحقیر هر دوی آنها فکر کردم . سرانجام فهمیدم که ابراز خشم و رفتار دیوانه وار من منفی بود و به همه ما آسیب می رساند .
تفکری برای امروز :
اعتیاد یک بیماری است و بیماری عشق یا ترس نمی شناسد ، فقط وجود دارد . من می توانم واکنش هایم را انتخاب کنم .
" پس بیشترین چیزی که به آن وابستگی متقابل می گویم; ترس و وحشت است چون بیشتر زندگیم را با احساس به دام افتادن ،
تصمیم نگرفتن بدترین تصمیم ممکن است فقظ برای امروز اجازه نمیدهم دیگران برای من تصمیم بگیرند و به سادگی تصمیمهایم را به تاخیر بیاندازم............
دعای ارامش به من یاد می دهد که چگونه اموری را که می توانم تغییر دهم و مرا تشویق به تصمیم گیری در زمان مناسب می کند.....................
راه بهتری برای زندگی . . . . . ۲۳ ژوئن * ۲ تیر

پسرم چهار ماه است که پاک شده و چند بار در هفته متعهدانه به جلسات معتادان گمنام می رود .
من دو عقیده را که از یک عضو نارانان شنیده بودم با او در میان گذاشتم .
اول این است که " شما با نگهداشتن یک پا در گذشته و یک پا در آینده ، امروز را خراب می کنید .
گفته دیگری که دوست دارم و به کار می برم این است " کاری را که دیگران خودشان می توانند انجام دهند ، برایشان انجام نده . " این گفته در کنار آمدن با معتاد کمک بزرگی به من کرده .
تفکری برای امروز:
وقتی در جلسات نارانان شرکت می کنم فرصت دارم تا راه بهتری را برای زندگی کردن یاد بگیرم . می توانم فقط برای امروز - چیزی را که دوست دارم بردارم و بقیه را رها کنم .همچنین می دانم که معتاد هم می تواند همین کار را انجام بدهد .
دریافتم که خشمگین ، مضطرب و خارج از کنترل هستم . معتادان زندگیم مرکز توجه من شده بودند . زمان زیادی را بخاطر رنجش ، عصبانیت و کمبود اعتماد بنفس تلف می کردم .
من بر علیه اعتیاد جنگیده بودم :
من در جستجوی کمک از دکترها بودم که درمانگری نارانان را به من نشان دادند .
فکر کردم نارانان برای تغییر معتادان به من کمک می کند . امید تازه ای داشتم !
با نگاهی به گذشته ، دیدم که وقتی برای تغییر خودم برنامه را کار کردم چطور مؤثر واقع شد . چه آسایشی ! امید تازه ای دارم.دیگر مجبور نیستم فریاد بزنم .

تفکری برای امروز :
تمرکز من روی قطع وابستگی احساساتم از بیماری اعتیاد آنهاست . می دانم که نمی توانم بیماری یا تأثیرات آن ، از جمله خودم را کنترل کنم . اما می توانم تصمیم بگیرم رها کنم و آزاد باشم .
وسواس فکری من . . . . . . ۲۵ ژوئن * ۴ تیر

این گفته را در یک جلسه شنیدم که اعضای خانواده هم مثل معتادان رفتار می کنند . این چطور ممکن است ؟ دوباره نگاهی به خود انداختم . دریافتم که من به غذا معتادم . وقتی سیرم میخورم . به تمیز و مرتب نگهداشتن همه چیز در زندگیم معتاد بودم . خوردن اجباری ، وسواس تمیزی و مسئولیت پذیری بیش از حد ، نشانه های بیماری من است .

اکنون پذیرای حقیقت بزرگترین اعتیادم هستم یعنی نیاز به تغییر عزیز معتادم .
معتاد اجبار داشت قرص بیشتری بخورد یا تزریق کند تا احساس بهتری به او بدهد . اجبار من این است که معتاد لازم است تغییر کند و با تغییر معتاد ، من احساس بهتری خواهم داشت . معتاد مواد مصر ف می کند چون نمی تواندمصرف نکند.من برای معتاد وسواس ونگرانی دارم چون نمی توانم نگران نباشم. تفکری برای امروز :
امروز به جلسات می روم ، خدمت می گیرم و قدم هایم را کار می کنم تا تعادل را حفظ کنم . من با روز به روز زندگی کردن تصمیم می گیرم که یک معتاد فعال نباشم .
" همه ما با وجود برش های متفاوت از یک قماشیم ." _ کتابچه آبی ناران
اضطراب . . . . . ۲۶ ژوئن * ۵ تیر

اضطراب به عنوان " میل زیاد به انجام یک کار دقیق تعریف می شود ، مخصوصا اگر این میل به شکلی ناسالم و غیر ضروری شدید باشد."
این جمله در مورد اینکه من چه احساسی دارم و چطور به معتاد زندگیم نزدیک می شوم را به طور قطع توصیف می کند من بطور نا سالمی آرزو دارم که او قطع مصرف کند.
قبل از نارانان فکر می کردم این کاری عادی و لازم است حتی اگر بر افکار من حاکم شده و منجر به اضطراب مفرط میشد .

در نارانان یاد می گیریم که این نوع تفکر نه تنها سالم نیست بلکه غیر ضروری هم هست کنترل داشتن روی دیگران کار من نیست;این یک وسواس است. دارم یاد می گیرم که میزان اضطرابم را به وسیله ی رها کردن میل ناسالمم به کنترل،کاهش دهم .
می توانم چیزهایی را که نمی توانم کنترل کنم بسپارم و تدبیر نیروی برترم را بپذیرم .

تفکری برای امروز:
وقتی اضطراب دارم لازم است افکار و امیالم را بررسی کنم . آیا میل من به رفاه خودم وابسته است یا به رفاه فرد دیگر ؟ اگر ببینم که افکارم مربوط به کنترل است آن را رها کنم ، به نیروی برترم اعتماد کرده و از روزم لذت ببرم.
فکر کن . . . . . ۲۷ ژوئن * ۶ تیر

امروز ترس هایم را بیان می کنم و می دانم که نتیجه در اختیار نیروی برترم خواهد بود . من در جایی که لازم است باشم ، هستم .

متفکرانه_ قبل از اینکه کاری کنم افراد دیگر را در نظر می گیرم و به خودم یاد آوری می کنم که هر فرد حق دارد به شکل و روش مورد نظر خودش رفتار کند .
صادقانه_ یکی از مهم ترین کارهایی که می توانم انجام دهم این است که خودم را تغییر دهم . به این نتیجه رسیدم که صداقت به من کمک می کند تا خوب باشم و به نیروی برتری که از بقیه مراقبت می کند اعتماد کنم.

هوشمندی_ معتقدم که خرد گرایی مانع من در این برنامه بوده است . نیاز دارم که بفهمم که چرا ، چگونه، چه وقت و کجا ، ذهن من با حقایق کار می کند.
ضروری_ این برنامه برای من ضروری است که بفهمم چرا برنامه نارانان در مورد من و بهبودی من است .
مهربانی _ همیشه احساس می کردم که من یک فرد با محبت ، عاشق ، مراقبت و بخشنده هستم . اکنون تفاوت بین محبت واقعی و حمایت ناسالم را یاد می گیرم .
تفکری برای امروز :
با استفاده از شعار " فکر کن " یعنی : متفکرانه ، صادقانه، هوشمندانه ، ضروری و مه
کنترل کردن برای تغییر . . . . . ۲۸ ژوئن * ۷ تیر

بعضی از درس هایی که در جلسات نارانان یاد می گیرم این است که من نمی توانم افراد دیگر را کنترل کنم ، احساس شان را درک کنم ، از افکارشان با خبر شوم یا آنها را تغییر بدهم . اینها درس های آسانی برای من نبوده است .
تمام زندگیم را بخاطر راضی کردن دیگران بخصوص معتاد زندگیم ، سطحی نگر بوده ام .
حقیقت عمیق درونی این است که من بخاطر انتخاب های معتاد به ستوه آمده بودم پس به یک سرزنشگر تبدیل شدم ، باعث مشاجره شده و شروع به فریاد زدن و ناسزا گفتن می کردم ، سپس روش سکوت را ساعت ها و حتی اگر لازم بود روزها بکار می بردم .

این وضع ادامه داشت تا زمانی که به نارانان آمدم و فهمیدم آسیب زده ام و هیچگاه من و معتاد آرامش و آسایش نداشته ایم .
تغییر دادن افکار و رفتارم برایم آسان نبود . پیشرفت من کند بود . اکنون وقتی من و معتاد به موضوعی اساسی میرسیم و با یکدیگر صحبت میکنیم ، سعی می کنم به برنامه عمل کنم .
تفکری برای امروز :
می فهمم که افکار خودم مرا تحت تاثیر قرار می دهد نه افکار معتاد و دیگر اینکه امروز ، اگر بخواهم می توانم شادی و آسایش داشته باشم .
⚪️▫️⚪️▫
فرصت دادن به فرآیند . . . . . ۲۹ ژوئن * ۸ تیر

سعی می کردم تمام امور زندگیم را روبه راه کنم تا رنج دیگران را کاهش دهم اما سرانجام باعث درد و رنج خودم شد . نمی توانستم بایستم و ببینم که دیگران اشتباه می کنند و انتخاب هایی دارند که به نظر من برایشان درست نیست ، در حالیکه فکر می کردم می توانم راه بهتری به آنها نشان دهم .
یاد گرفته ام که در بعضی جهات ، همیشه وسوسه ای برای انجام این کار دارم .همچنین یاد گرفته ام که این درست است، این فرآیند رشد من است.

می دانم که وقتی نیاز به این یادآوری دارم، نیروی برترم به آرامی ضربه ای به شانه ام میزند و خاطر نشان می کند که : " آیا این به تو مربوط است؟"
داری کنترل میکنی؟
اکنون به عنوان یک عضو نارانان حتی با وجود اینکه گاهی هنوز هم روش های قدیمی به جا مانده من هنگام یک بحران ظاهر می شود، می توانم به ابزارهای برنامه تکیه کنم تا کمکم کند بفهمم چه کاری می توانم انجام دهم . در عوض می توانم تصمیم بگیرم واکنش نشان ندهم.
تفکری برای امروز:
نارانان به من یادآوری می کند برای چیزهایی که می توانم تغییر دهم از ابزارهای برنامه استفاده کنم و برای پذیرش چیزهایی که نمی توانم تغییر دهم به نیروی برترم توکل کنم . حمایت و آرامشی که از گروه های خانواده نارانان می رسد باور نکردنی است . برنامه کار می کند!
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
لینک مرجع