تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 1
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
از نظر شما تصمیمگیری برای سپردن مشكلات به خدا چیست؟
تصمیم گیری قدم سوم لازمه شروع انست چرا که من ابتدا باید تصمیم بگیرم اما اگر این تصمیم اقدام و عمل نداشته باشد فایده ای ندارد.از کجا بدانم تصمیم گرفته ام؟کنترل نکردن حرص و جوش نخوردن تسلیم بودن قضاوت نکردن و پس از ان انجام سایر قدمهای 12 گانه
لینک مرجع