تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 6
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آيا اعتقاد داريد كه خداوند ميتواند ما را از بيماري روحي و رواني در امان بدارد؟
بله چون بسیار راهها رفتم وبه بن بست خوردم ودر اخر به خدا متوسل شدم
لینک مرجع