تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 26
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چه کسی در دوران کودکی این راه و روش و رفتار را به من یاد داد که موضوع فوق را به دیگران نگویم، یا در مورد اين احساساتمان با دیگران مشورت نكنم؟
لینک مرجع