تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال33
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
از کجا یاد گرفتیم که رفتارهای فوق را اغلب از طریق سکوت یا خشونت ابراز کنیم؟
لینک مرجع