تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: برداشت شما از قدم 12 چیست ؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
وقتی 12 قدمی شدم تصور کردم الان به جایی که میخواستم رسیدم و باید استراحت کنم . خوشحال بودم که چیزی به داشته هایم اضافه کردم .
اما این مفهوم قدم 12 نبود . من در قدم سوم تصمیمی بزرگ گرفتم ، آیا قدمهای بعدی را درست برداشتم ؟ و در آیا در قدم یازده موفق شدم تصمیم قدم سوم را به اجرا بگذترم ؟ صادقانه بگم ؟ نه !!!!

بمن گفته شده بود که اگر صادقانه با صداقت ، تمایل و روشن بینی قدمها را برداری ، به بیداری روحانی و بعد چهارم حیات میرسی ، تغییراتی در من ایجاد شده و من از خواب غفلت بیدار شدم ، بذر روحانیت پاشیده شده . اگاه شدم . ترسهام کمتر شده .
با قدم 12 مسولیتم بیشتر شده و باید مراقب خودم باشم .
باید حرفم با عملم یکی باشه . انتظاراتم از دیگران هرچه کمتر بهتر ...
باید طول روز خودم ، رفتارم را از غربال 12 قدم عبور بدهم و به نیروی برترم وصل باشم . و خدمت و حضور در جلسات منو به انجمن و نیروی برترم و خداوند وصل میکند .

تیتر قدم 12 میگه : ابتدا باید این اصول را در تمامی زندگی به کار ببرم و با جاذبه برنامه و رفتار سالم این اصول را به دیگران انتقال دهم . آیا من با اصول زندگی میکنم ؟

دوستان در صورت تمایل برداشت خودتان را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید . flowerHeart
باتشکر از دوست بهبودی عزیزم طلعت که به نکته بسیار جالبی اشاره کردن :با بیداری معنوی از برداشتن این قدمها، سعی کردیم این پیام را به دیگران برسانیم و این اصول را در تمام موارد زندگی خود به اجرا درآوردیم.بله با دست آوردهای که در زندگی داشتم من اطمینان دارم که به این مهم دست یافتم و. روز به روز اهمیت قدمها و کارکرد اونها در زندگیمو بیشتر در اولویت قرار میدم و پشتوانه نیروی برتر و رها کردن و سپردن رو عمیقا و نمیگم باتمام وجود بلکه تمام و کمال در مغزم احساس میکنم و بعنوان بازگشت سلامت عقل خیرمقدم کفته و بجان عقل و دل میپذیرم دوستان کارکرد قدمهادر زندگی نه تنها به پذیرش بلکه به فروتنی و پذیرش نقصها و دیدن تمام زوایای بیرونی و درونی خودمان که باعث فرو ریختن دیوارهای دروغ زندگیمان که از روی ترس وتوهم ساخته شده بود منجر گشت امروز از راه روشن بینی و پذیرش این نقصها به فروتنی رسیدیم شاید در مسیر. راهمان دوباره دچار. اشتباهی بشویم ولی مسلما اشتباهات قدیم رو تکرار نخواهیم کرد و این همان تغییر است که باحضور در برنامه و کارکرد قدمها در ماایحاد شده برنامه با ما آموخت تغییر از ما و از درون خانواده شروع میشود و ما جاذبه میشویم من این پدیده را هم تجربه کردم ،با تغییراتی که در ما ایجاد میشود واقعا ما نیازی به پیام رسانی متنی وسخنی نداریم بلکه عملکرد و شخصیت ما که سرشار از عشق و خصائل انسانیست دیگران را جذب ما میکند و این همان معنویت است . من بسیار شاد و خرسند. هستم و سپاسگزار برنامه که مرا متوجه به خود و دنیای درونم کرد و آموخت به من که از زندگیم بهره بگیرم و زندگیم را زندگی کنم و ومراقب اعمال و رفتار خودم به تنهایی باشم با این توجه من پاسخ زندگی ، و افراد متعلق به زندگیم و افراد اجتماعم را داده و رضایت خدای خود رو دارم و همیشه سلامت و شاد و سرشار از انرژی هستم دوستان برای همگی آرزوی سلامتی و شادی و جسم و روحی سرشار از معنویت دارم .❤
لینک مرجع