تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: دروغ
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صادقانه دروغ می گویند، و عاشقانه خیانت می کنند
کاش دل ها آنقدر پاک بود که برای گفتن: دوستت دارم، نیازی به قسم خوردن نبود
دروغ بگو؛ تا باورت کنند!! آب زیر کاه باش؛ تا بهت اعتماد کنند….!! بی غیرت باش؛ تا آزادی حس کنند.! خیانت هایشان را نبین؛ تا آرام باشند کذب بگو؛ تا عاشقت شوند
اگه دروغ اول رو بخشیدی
منتظر دروغهای بعدی باش
و تنها
به خاطر شنیدن صدایت
دروغ هایت را باور می کنم
متاسفم که چرا مزه ى عشق را
از دست تو چشیدم
تاهمیش در شک دروغ بودنش بمانم
درد یعنی مرور مسیج هایی که روزی باورشان داشتی و امروز به دروغ بودنشان ایمان آورده ای

دروغ میگویی
که دلت به بودنم خوش است
بود یا نبودم در روند زندگیت هیچ تاثیری ندارد
تو قلبت برای همه زد جز من
شیرین نمیشود طعم تلخ دروغ هایی که به خوردم دادی
گاهی دروغ همان کاری را می کند که یک چوب کبریت با انبار باروت
لینک مرجع