تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: کارگاه آموزشی خدمات جهانی کمیته خدماتی منطقه ایران
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
[attachment=682]
pdf کارگاه آموزشی خدمات جهانی کمیته خدماتی نارانان منطقه ایران
کلیه مطالب بیان شده در کارگاه و صورت جلسه آن متعلق به انجمن نارانان میباشد
اما نشر آن در این سایت و سایتهای دیگر به ساختار خدماتی نارانان ارتباطی ندارد .
لینک مرجع