تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: تجربه، نیرو و امید
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

27 اکتبر
5 آبان
برنامه کار می‌کند اگر آن را کار کنید . . . . .

خیلی از جلسات نارانان که من شرکت می‌کنم با دعای آرامش و کلمات تشویق آمیز مانند : " باز هم به جلسه بیا؛ برنامه کار می‌کند ، اگر آن را کار کنید، پس روی برنامه کار کنید ، شما ارزشش را دارید ." خطاب به جمع بسته می شود .
" باز هم به جلسات بیایید " ، این تنها چیزی است که از اولین جلسه به خاطر می‌آورم.
من آمدم چون می‌خواستم شوهرم را که معتاد زندگی‌ام بود تغییر‌دهم . این ایده را که باید خودم را تغییر می‌دادم ، نه دوست داشتم و نه می‌پذیرفتم .احساس می‌کردم نواقص شخصیتی ندارم و قطعا مشکل من نیستم.
حالا می‌دانم که می‌توانم به جلسات بروم و خشم و عصبانیتی را که در خودم احساس می‌کنم مشارکت کنم . افراد این جلسات درک می‌کنند . آنها مرا قضاوت نمی‌کنند .
اگر باز هم بیایم و برنامه را کار کنم می‌توانم در نارانان التیام و بهبود یابم . چون من ارزش آن را دارم .

تفکری برای امروز :
می‌دانم که تنها نیستم ، حمایت انجمن را دارم . تنها چیزی که نیاز دارم این است که باز هم به جلسات بیایم .

28 اکتبر
6آبان
قطع وابستگی . . . . .
در اولین جلسه ی نارانان افرادی به " قطع وابستگی " اشاره کردند. آن کلمه به ذهنم بیگانه می‌آمد.
با دانستن اینکه قطعا نیاز دارم در مورد قطع وابستگی بیشتر به جلسه بیایم آن جا را ترک کردم .
شروع به خواندن در مورد قطع وابستگی کردم . در ابتدا به نظر سخت می‌آمد. حالا می دانم که من هم مثل او بیمارم .

بیماری من کمک به او و زندگی کردن برای او بود. در حالیکه من زندگی خودم را در نمایشنامه‌ی او نادیده گرفته بودم .
من نقش خدا را بازی می‌کردم و سعی می کردم سبب وقوع نتایجی باشم که خود می‌خواستم ، نه لزوما چیزی که او نیاز داشت .
بعد از آن یاد گرفتم که قطع وابستگی کرده و آرام‌تر زندگی کنم . روزانه به خود می‌گویم که نباید وارد بازی‌های او شوم .
مرزبندی برای خودم ایجاد کرده‌ام و او به آنها واکنش نشان می‌دهد

تفکری برای امروز :
معتاد باید در نبرد زندگی از خودش مراقبت کند، همانطور که ما باید از زندگی خودمان مراقبت کنیم . آنها نمی‌فهمند که مشکلی وجود دارد ، اگر هرگز آن را تجربه نکنند. مسئولیت من این است که از خودم و زندگی ام مراقبت کنم . با قطع وابستگی همراه با عشق می‌توانم اجازه دهم این اتفاق بیفتد .

۲۹ اکتبر
۷ آبان
رشد . . . . .

تجربه ی مشارکت در نارانان به من در بهبود یافتن نقاط ضعف و تشخیص چیزهای با ارزشم کمک می‌کند . کار قدم چهار در روند تهیه‌ی ترازنامه سخت است ولی ضرورت دارد .
نواقص شخصیتی‌ام مدت زیادی مرا در اسارت نگه داشته است . من رفتار بد عزیزانم را می‌پذیرفتم چون قادر نبودم حد و مرز مناسبی ایجاد کنم .
اشتباهات گذشته‌ام در مورد قضاوت ، تنها تعریف وجودی من نیست ، آنها قسمتی از فرآیند یادگیری من هستند.
یاد می‌گیرم چطور با دید جدید زندگی‌ام را متعادل کنم . زندگی پرده‌ای نقش‌دار با خطوط بسیار است . آنها تصویری از یک زندگی را نقاشی می کنند که آن من هستم ! موهبت ها را تشخیص می دهم ، احساس خوبی دارم . خدا کارش را خوب انجام داده، من برای خودم شاهکار هستم . اغلب احساس می کنم دوباره همه چیز هستم - البته این یک فرآیند است.

تفکری برای امروز :
بهبودی درباره رشد است و حالا زمان خوبی برای شروع می‌باشد .


۳۰ اکتبر
۸ آبان
مشارکت . . . . .
قبل از نارانان من همیشه درونی‌ترین افکارم را مخفی می‌کردم . نمی‌خواستم آنها را به زبان بیاورم . آشکار کردن افکارم برای دیگران به نظر آنها ناچیز می‌آمد هر چند دردی که من می‌کشیدم واقعی و زخم‌هایی که باعث آن درد می‌شد عمیق بود.
ابتدا وقتی به جلسات نارانان آمدم خیلی کم مشارکت می‌کردم ، به جای آن فقط گوش می‌دادم . وقتی شنیدم اعضاء دیگر مشکلات مشابه سایر اعضاء خانواده اعتیاد را مشارکت می‌کنند ، شهامتم بیشتر شد و احساس امنیت کردم .
گاهی هنوز هم می‌ترسم و افکار پریشانم همیشه به هم مربوط نیستند ، اما اعضاء دیگر صبورند و گوش می‌دهند.
قبل از آمدن به نارانان زندگی‌ام غیر قابل اداره شده بود . من تمایل به فراموش کردن چیزهای خوب و مثبت اطرافم دارم ، وقتی این اتفاق می افتد به یک جلسه می‌روم و حمایت عاشقانه‌ی اعضای انجمن را دریافت می‌کنم.

تفکری برای امروز :
هنر بیان کلمات خردمندانه را ندارم اما در اثر مشارکت نگرانی‌هایم با دیگران ، بهبودی یافته‌ام . اوقاتی که بیشتر می خواهم با مشکلاتم پنهان شوم ، زمانهایی است که بیشتر نیاز دارم که به دیگران بپیوندم.
لینک مرجع