تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 3 قدم دوازدهم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
- آیا من از کنترل کردن و تسلط بر روی دیگران دست برداشته ام ؟
بله تا حدودی
امروز میدانم کنترل کردن دیگران یعنی از دست دادن انها.من به جای اینکه بخواهم با کنترل دیگران حق زندگی را از انها بگیرم میتوانم با انتقال تجربه زندگی و بهبودی یعنی تغییراتی که در زندگی من ایجاد شده است را در اختیار انها قرار دهم که همان عشق بلا عوض است/.
برخلاف میل باطنیم ومتاسفانه ..... نه
لینک مرجع