تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 4 قدم دوازدهم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
- آیا خودم را به همان شکلی که هستم ، می پذیرم یا هنوز انتظار تایید دیگران را دارم ؟
تا حدود زیادی بله....
امروز با کارکرد12 قدم من به به این درک رسیدم که زمانی احساس ارزش میکنم که از درون ارامش داشته باشم و خودم را هر طور که هستم با همان شرایط دوست داشته باشم من انسان تائید طلبی بوده هستم و خواهم بود ولی امروز دیگر این نقص را میشناسم و کمتر از ان استفاده میکنم انتظار کامل بودن از خودم ندارم میدانم در کنار نواقصی که دارم فضیلتهای زیادی هم دارم که جایگزین کردن این ابزار به جای نواقص درونی ارزش وجودی مرا بالا میبرد به دست اوردن حس احترام به خود .دوستی برقرار کردن با دیگران و اینکه قادر باشم خود را در دنیای واقعی بروز دهم و به اثبات برسانم
لینک مرجع