تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 6 قدم دوازدهم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
- چه فرقی بین رساندن پیام و نصیحت کردن وجود دارد ؟
رساندن پیام یعنی ازادانه و بدون چشم داشت تجربه .نیرو .امید را به مشارکت گذاشتن .یعنی عملکرد داشتن .یعنی تغییر درونی و بیرونی من .برای پیام رسانی مهم این است که من خود یک الگوی عملی باشم .پیام رسانی یعنی من خودم نسبت به زندگی و بهبودی خودم احساس مثبتی داشته باشم.یعنی روح من پاکسازی شده باشد از بیماری با مشارکت صادقانه. اما نصیحت فقط گفتاری است یعنی اینکه بخواهیم کسی را به زور وادار به اجرای اصل یا اصولی کنیم که خود ان را نادیده میگیریم عمل درست در نصیحت کردن مبهم است و شفاف نیست . نصیحت یعنی سعی در تغییر دیگران به زور.....
لینک مرجع