تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 11 قدم دوازدهم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
- در کدام یک از بخشهای زندگی ام دوست دارم رشد و تغییر را تجربه کنم ؟
با توجه به اینکه بیماری من بیشتر خودش را در خود محوری و ترسها نشان میدهد دوست دارم خدا محور شوم به طور کامل و ترسها در من کمرنگ شود به جای اینکه از خصوصیات و نواقص شخصی در مقابل مشکلات استفاده کنم میخواهم که اصول روحانی را تمرین کنم .احترام گذاشتن به خود و دیگران برایم یک عادت پسندیده شود به جای ناسپاسی به یک انسان شکر گزار تبدیل شوم .همیشه کارهایم را به بهترین شکل انجام دهم .از رفتن به جلسات و قدم کار کردن دلزده و خسته نشوم و بر عکس هر روز اشتیاق بیشتری نسبت به این موضوع در من ایجاد شود. نسبت به فرزندانم و همسرم مسئولیت پذیر باشم . از محیط زندگی لذت ببرم به دنیا با دید مثبت نگاه کنم .توقع و انتظارم از دیگران کمتر شود و بلعکس از خود گذشتگی و عشق بلا عوض در من افزون گردد
من چون کنترل چی ماهری هستم دوست دارم این عادت رفتاری رو تغییر بدم .خودآزاری نکنم و واسه تایید دیگران خودمو بی ارزش نکنم و بتونم دست تو کاسه ی خدا نکنم و آزاد زندگی کنم.
لینک مرجع